Aktuality

Žáci ZŠ Slezská 850 byli úspěšní v soutěži Finanční svoboda.
Žáci ZŠ Slezská 850 se zúčastnili projektu Příběhy bezpráví.
Pandemie nám překazila loni i předloni všechny školní akce (školu v přírodě, lyžák, kulturu). Proto žáci 8. C ZŠ Školní využili možnost navštívit před podzimními prázdninami naše hlavní město.
Během roku vás budeme průběžně seznamovat s jednotlivými třídami ZŠ Školní a jejich společnými akcemi, které nemalým dílem přispívají k utužení kolektivu ve třídě. První reportáž uvádíme z akce, které se zúčastnili žáci I. A a I. B.
Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví.
Žáci ZŠ Slezská 850 se zúčastnili výstavy spolkové činnosti.
Po roce čekání se opět obnovila tradice celostátní soutěže v Plavání měst. Letos obsadila Orlová mezi městy do 50 tisíc obyvatel krásné 3. místo.
Rádi bychom informovali především vycházející žáky a jejich rodiče o tom, že během listopadu a ledna bude probíhat Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje.
Zanedlouho se budou žáci 9. ročníků rozhodovat na jaký obor si podají přihlášku. Pomoci jim v tom mohou i návštěvy středních škol. Proto se také zájemci z řad deváťáků ZŠ Školní zúčastnili několika exkurzí.
Žáci ZŠ Slezská 850 se zúčastnili akce s názvem „Brána řemesel“
2. místo štafety na Havířovské desítce 2021 žáků ZŠ Školní
Edukativní program určený pro žáky II. stupně na ZŠ Slezská 850.
Žáci ZŠ Školní a ZŠ Slezská se zúčastnili plavecké soutěže měst.
Žáci ZŠ Slezská 850 navštívili čističku odpadních vod.
Žáci ZŠ Slezská se zúčastnili mezinárodní soutěže v zahradnictví.
Sběr na ZŠ Školní.
Oznámení o ředitelském volnu. Na základě paragrafu 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na 27. září 2021 pro žáky školy z organizačně technických důvodů ředitelské volno. Mgr. Marek Tešnar, ředitel školy
2021/2022 na ZŠ Školní:
S ohledem ke COVID-19 se bude naše škola řídit pokyny MŠMT a MZ.
Nově je možné na ZŠ Školní využít k objednávání obědů mobilní aplikaci.