Aktuality

Ve čtvrtek 12. května se naše třída V.A ze ZŠ Školní vydala vlakem na výlet do Prahy.
Na ZŠ Slezská 850 přijel EDUbus
Žáci ZŠ Školní se dne 28. 4. 2022 zúčastnili městského kola McDonald´s Cupu, a to ve dvou věkových kategoriích.
Město Orlová se věnuje podpoře rodin ve městě a chce se podrobněji zabývat prorodinnou politikou. Dotazníkovým šetřením, které Vám zabere 2 minuty času, se chceme zaměřit především na rodiny s dětmi a zjistit jejich aktuální potřeby, názory.
ZŠ Slezská 850 se opět účastnila floristické soutěže.
Přijďte na akci pořádanou pro budoucí prvňáky.
Byli jste u zápisu do 1. tříd na ZŠ Školní? Potom je tato aktualita určena vám.
Úspěchy žáků ZŠ Školní:
Žáci ZŠ školní:
Žáci ZŠ Slezská 850 se zúčastnili Běhu osvobození.
Na základní škole Školní:
Den Země na ZŠ Slezská 850.
Matematika zábavně na ZŠ Slezská 850
V mateřské školce žáků základní školy Školní.
Žáci základní školy Školní.
Žáci ze ZŠ Slezská 850 jeli na exkurzi do Světa techniky.
pro rodiče, s PhDr. Markem Hermanem:
V pátek 8. dubna 2022 uspořádala ZŠ Školní dvě akce pro budoucí prvňáčky.
Den otevřených dveří na ZŠ Slezská 850.
Žáci ZŠ Školní:
Ve středu 30. 3. 2022 navštívili žáci tříd 7. A a 8. C ZŠ Školní v rámci projektu MAP II – ORP Orlová Svět techniky Dolní oblast Vítkovice.
Horní Lomná 21. až 25. března 2022
Ve druhých třídách na ZŠ Školní.
Žáků s OMJ - odlišným mateřským jazykem, tzn. že zájemci - žáci z řad uprchlíků před válkou z Ukrajiny, by se primárně měli hlásit k zápisu do školy u nás.
Pro děti, které by rády navštěvovaly naši ZŠ Školní.
Proběhne ve dnech 21. a 22. dubna 2022.
Dětský parlament Orlová, projekt MAP II - ORP ORLOVÁ
Výstava obrazů pod názvem "Relaxační malování".
Představujeme šesťáky na ZŠ Slezská 850.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 14. 3. 2022.
Žáků 7. ročníků proběhl ve skiareálu Severka.
Žáci z pátých tříd ZŠ Školní si vyzkoušeli v únoru své znalosti týkající se pohádek.
Informace pro rodiče žáků na ZŠ Školní.
Na ZŠ Slezská 850 proběhl jednodenní lyžařský výcvik.
Představujeme žáky z 5.C na ZŠ Slezská 850.
Na ZŠ Slezská 850 proběhl týden bezpečnějšího internetu.
Dvoudenní lyžařský výcvik ve skiareálu Severka žáků ZŠ Školní.
Představujeme žáky IV.C ze ZŠ Slezská 850.
Žáci ze ZŠ Slezská 850 se zúčastnili chemické soutěže.
V zimních měsících využívají čtvrté třídy ZŠ Školní umělé kluziště, které je dočasně postaveno v blízkosti naší školy.
Naši žáci by ji uvítali.
V.C se zapojila do soutěže o tvorbu nového kalendáře města Orlová pro rok 2022.
Vánoční pečení.
Seznamte se s naší třídou 3.C na ZŠ Slezská 850.
Na umělém kluzišti v blízkosti ZŠ Školní.
Netradiční tělocvik třídy 3. A ZŠ Školní.
Představujeme naše prvňáčky na Slezské 850.
V tomto měsíci jsme začali využívat s dětmi ze 3.B ZŠ Školní multimediální interaktivní učebnice z nakladatelství Nová škola.
na ZŠ Školní.
Na ZŠ Slezská 850 přišel Mikuláš s čerty a anděly.
Děti z V. A a V. B ze Základní školy Školní 862 v Orlové navštívili 1. prosince v rámci výuky přírodovědy Planetárium v Ostravě.
Představujeme žáky z 2.C ze ZŠ Slezská 850.
Na ZŠ Školní se snažíme už v nižších ročnících vzbuzovat zájem dětí o volbu budoucího povolání. Proto, tak jako před časem žáci 9. ročníku, mohli se i zájemci z řad žáků 8. tříd podívat na Střední zdravotnickou školu v Karviné.
Zážitky žáků 2. A a 2. B ZŠ Školní během prvních měsíců školního roku.
Žáci ZŠ Slezská 850 byli úspěšní v soutěži Finanční svoboda.
Žáci ZŠ Slezská 850 se zúčastnili projektu Příběhy bezpráví.
Pandemie nám překazila loni i předloni všechny školní akce (školu v přírodě, lyžák, kulturu). Proto žáci 8. C ZŠ Školní využili možnost navštívit před podzimními prázdninami naše hlavní město.
Během roku vás budeme průběžně seznamovat s jednotlivými třídami ZŠ Školní a jejich společnými akcemi, které nemalým dílem přispívají k utužení kolektivu ve třídě. První reportáž uvádíme z akce, které se zúčastnili žáci I. A a I. B.
Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví.
Žáci ZŠ Slezská 850 se zúčastnili výstavy spolkové činnosti.
Po roce čekání se opět obnovila tradice celostátní soutěže v Plavání měst. Letos obsadila Orlová mezi městy do 50 tisíc obyvatel krásné 3. místo.
Rádi bychom informovali především vycházející žáky a jejich rodiče o tom, že během listopadu a ledna bude probíhat Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje.
Zanedlouho se budou žáci 9. ročníků rozhodovat na jaký obor si podají přihlášku. Pomoci jim v tom mohou i návštěvy středních škol. Proto se také zájemci z řad deváťáků ZŠ Školní zúčastnili několika exkurzí.
Žáci ZŠ Slezská 850 se zúčastnili akce s názvem „Brána řemesel“
2. místo štafety na Havířovské desítce 2021 žáků ZŠ Školní
Edukativní program určený pro žáky II. stupně na ZŠ Slezská 850.
Žáci ZŠ Školní a ZŠ Slezská se zúčastnili plavecké soutěže měst.
Žáci ZŠ Slezská 850 navštívili čističku odpadních vod.
Žáci ZŠ Slezská se zúčastnili mezinárodní soutěže v zahradnictví.
Sběr na ZŠ Školní.
2021/2022 na ZŠ Školní:
S ohledem ke COVID-19 se bude naše škola řídit pokyny MŠMT a MZ.
Nově je možné na ZŠ Školní využít k objednávání obědů mobilní aplikaci.