Aktuality

30. 3. se žáci ze IV. B ZŠ Školní výborně pobavili a poučili při detektivním pátrání v knihovně, kdy jim při vyhledávání knih pomáhala "kouzelná Albi tužka ".
se konalo dne 29. 3. 2023 na ZŠ Rychvald za účasti dívek ZŠ Školní.
Děti z MŠ Orlík navštívily ZŠ Slezskou 850
Žáci ZŠ Slezská 850 se zúčastnili matematického klokana.
24. března proběhla na Základní škole Ke Studánce v Orlové soutěž základních škol ve šplhu.
Upozornění pro rodiče dětí ZŠ Školní, které vycházejí z 9. nebo nižších ročníků a žáků 5. tříd, kteří se hlásí na osmileté gymnázium:
Pro budoucí prvňáky na ZŠ Školní.
pro školní rok 2023/2024:
Žáci druhého ročníku na ZŠ Slezská 850 si připomněli světový den vody.
Žáci ZŠ Slezská 850 se opětovně zúčastnili soutěže European Money Quiz.
Čtenářská gramotnost na ZŠ Slezská 850
Dne 8. 3. 2023 se žáci 1. stupně ZŠ Školní zúčastnili městského kola v recitační soutěži.
Žáci ZŠ Slezská 850 se aktivně zapojují do vědomostní soutěže.
Žáci ZŠ Slezská 850 v hodinách VV a PČ vyráběli výrobky.
Žáci ZŠ Slezská 850 si byli zabruslit.
Výuka ve 4. třídách na ZŠ Školní:
Naše škola pořádá každoročně lyžařské kurzy. Stejně jako loni jsme zamířili do skiareálu Severka v Dolní Lomné s žáky 7. ročníku na týdenní pobyt v horské chatě Skalka.
Dne 14. 2. se žáci devátých tříd ZŠ Školní seznámili s velmi zajímavým povoláním. Díky projektu OKAP II. jsme se mohli vydat na prohlídku Věznice v Karviné.
Třída 2. B ZŠ Školní navštívila naši knihovnu.
Žáci ZŠ Slezská 850 navštívili Farní sbor Slezské církve evangelické v Orlové.
V pátek 10. 2. se místnost s tanečním parketem zahalila do modrobílé mlhy. K Základní škole Školní mířily zástupy vyparáděných a načesaných slečen v doprovodu elegantních gentlemanů.
Žákyně naší školy v hokejovým týmu, který reprezentoval Českou republiku na Evropském olympijském festivalu mládeže.
V pátek 10. února jsme ve třídě přivítali milou návštěvu dětí z MŠ Husova z Orlové - Města.
Žáci ZŠ Slezská 850 zakončili 1.pololetí s radostí.
Žáci II.C na ZŠ Slezská 850 navštívili DDM Orlová.
Ve čtvrtek 26. 1. 2023 se družstvo starších žáků ZŠ Školní zúčastnilo městského kola ve florbalu.
Florbal se v ČR rychle rozvíjí na všech věkových úrovních a na školách je u chlapců velmi oblíbeným sportem hned vedle fotbalu.
Koncem února proběhlo školní kole recitační soutěže 1. stupně.
Žáci ZŠ Slezská 850 navštívili střední školu Dakol.
Žáci ZŠ Školní si měsíc prosinec užili maximálně.
V rámci tělesné výchovy chodíme s dětmi bruslit na přilehlé umělé kluziště.
Beseda s prezentací, které se zúčastnili 20. prosince žáci 4. B ZŠ Školní.
Této tradiční soutěže se naše škola účastní od roku 2015.
Žáci ZŠ Slezská 850 navštívili solnou jeskyni.
Žáci ZŠ Slezská 850 vánočně tvořili.
Žáci ZŠ Slezská 850 navštívili tradiční vánoční výstavu v DK Orlová.
Na ZŠ Školní:
Ve čtvrtek 8. 12. a v pátek 9. 12. se žáci tříd VII. A, VI. A a IX. B zúčastnili tradiční vánoční výstavy v Domě kultury.
V ostravské IT firmě Vendavo Czech s.r.o.
8. prosince jsme byli s dětmi ZŠ Školní na besedě " Na křídlech fantasy".
Dne 6. 12. proběhl na naší škole Mikuláš.
Tradiční Mikulášská laťka se konala 7. 12. 2022 na ZŠ K. Dvořáčka.
Mikuláš na ZŠ Slezská 850.
V listopadu se konaly dvě soutěže: Bobřík informatiky a Soutěž (nejen) v informatice.
Žáci ZŠ Slezská 850 sázeli stromy.
Dne 1. 11. a 11. 11. se žáci 2. tříd na ZŠ Školní zúčastnili preventivní akce "Hasík".
Ve čtvrtek 24. 11. 2022 se v Havířově ve SVČ Asterix uskutečnilo okresní kolo v šachu.
Školního kola pro mladší a starší žáky 2. stupně se na ZŠ Školní zúčastnilo 35 hráčů a hráček.
LV únor 2023
Žáci ZŠ Slezská se zúčastnili projektu Příběhy bezpráví.
Krásné a slunečné podzimní počasí nás lákalo ven. Žáci 3.A toho využili a vydali se na podzimní vycházku do okolí školy - do přilehlého lesoparku, kdy procházkou pozorovali proměny přírody, v rámci Prvouky poznávali stromy, keře a jejich plody.
Školní kola soutěží na ZŠ Školní:
Třída IX. B se 11. listopadu účastnila zajímavé prohlídky prostor depa na nádraží Bohumín.
V pondělí 31. 10. 2022 se uskutečnila hallowenská akce 1. a 9. B třídy.
V tom případě využijte možnost navštívit některou z uvedených akcí, seznamte se s nabídkou středních škol, získejte potřebné informace a užitečné rady:
Halloweenské dopoledne na ZŠ Slezská 850
Na ZŠ Školní:
Koncem října se žáci 1. B ZŠ Školní zúčastnili besedy Poprvé do knihovny.
Úspěch našich plavců ze ZŠ Školní a Slezské.
Pokud máte zájem studovat některý z oborů s talentovou zkouškou, to znamená obory vyučované na konzervatořích, středních uměleckých školách a sportovních gymnáziích, věnujte pozornost následujícím řádkům.
Žáci ZŠ Školní se zúčastnili soutěže v přehazované.
Ve čtvrtek 20. 10. 2022 pořádala SŠTaS V Karviné tradiční akci „Brána řemeslům otevřená“. Také žáci naší školy Školní se zájmem o řemeslné obory se této akce zúčastnili.
Na konci září žáci IX. C ZŠ Školní navštívili společnost Mondelez.
Ve čtvrtek 13. 10. 2022 se žáci V. A ZŠ Školní zúčastnili besedy ve školní knihovně.
V pátek 14. 10. 2022 se třídy V. A a V. B ze ZŠ Školní vydaly do Planetária v Ostravě.
Ve čtvrtek 13. 10. 2022 na naši ZŠ Školní zavítali opět trenéři MSK Orlová z baseballu "Snails Orlová".
Třídy 3. A, B a 4. B ze ZŠ Školní se vydaly do Městské knihovny Orlová na akci Listování s Lukášem Hejlíkem.
Výsledky plavání měst muži.
Výsledky plavecké soutěže měst Orlová 2022.
Výsledky plavání měst ženy.
Výsledky plavecké soutěže měst Orlová 2022.
ZŠ Školní a ZŠ Slezská se zúčastnila plavání měst.
Konec září a začátek října přinesl závod v přespolním běhu, kterého se zúčastnili žáci naší ZŠ Školní.
Žáci ZŠ Školní navštívili v pondělí 26. září Divadlo loutek v Ostravě.
Žáci 9. A a 9. B ZŠ Školní navštívili 21. září již tradiční Den řemesel, který pořádala Střední škola Bohumín.
V úterý 13. září se žáci 2. A a 2. B ZŠ Školní jeli podívat na představení Kocourek Modroočko do Divadla loutek v Ostravě.
Žákyně ZŠ Slezská 850 se zúčastnila mezinárodní soutěže.
29. září jsme se v rámci hodiny českého jazyka zúčastnili besedy nazvané „Útěk Kryšpína N.“
ZŠ Slezská 850 navštívila Den řemesel v Bohumíně.
Přípravná třída na ZŠ Slezská 850.
Žáci ZŠ Slezská 850 navštívili ČOV v Orlové.
Žákyně ZŠ Slezská 850 se zúčastnily floristické soutěže.
Na ZŠ SLEZSKÁ 850 proběhla cvičná evakuace školy
Na ZŠ Školní 862 proběhne takto:
Je možné na ZŠ Školní využít k objednávání obědů mobilní aplikaci.
Nábor žáků:
Na ZŠ Školní