Aktuality

Přípravná třída ZŠ Slezská 850 sbírá úspěchy ve výtvarných soutěžích.
Akce, která proběhla v družině v oddělení "pejsků" na ZŠ Školní.
Přípravná třída na ZŠ Slezská 850 si připravila besídku.
Netradiční výuka přírodovědy na ZŠ Slezská 850.
Na ZŠ Slezská 850 proběhlo filipojakubské dopoledne.
V úterý 4. 6. 2024 navštívili žáci 4. A a 4. B ZŠ Školní Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm.
Za účasti žáků ZŠ Školní, Slezská a Ke Studánce
Ve středu 5. 6. 2024 si žáci 8. a 9. tříd ZŠ Školní vyzkoušeli první pomoc pod vedením lektorů z ČČK.
Žáci 1. tříd ZŠ Školní zažili ve čtvrtek 30. 5. 2024 zábavnou Fyziku s žáky 9. tříd pod vedením paní učitelky Jany Musiolové.
V pondělí 27. 5. 2024 žáci 1. a 9. tříd ZŠ Školní vyjeli spolu 2 autobusy na výlet do ZOO Ostrava.
Žákyně ZŠ Slezská 850 se zúčastnily tradiční zahrádkářské soutěže.
24. května 2024 proběhla na ZŠ Školní akce pro rodiče a jejich budoucí školáky.
Ve středu 22. 5. se žáci devátých tříd ZŠ Školní zúčastnili exkurze ve Slezské Diakonii, Klub online v Karviné.
Kurz MěP Orlová - Sebeobrana pro ženy.
Ve středu 15. 5. se žáci 3. A a 3. B ZŠ Školní vydali v rámci školního výletu do Rožnova pod Radhoštěm.
Ve středu 15. 5. 2024 se za krásného počasí konal atletický čtyřboj na pořadatelském hřišti ZŠ K. Dvořáčka.
Beseda pro rodiče na ZŠ Slezská 850.
V krásném květnovém dni 14. 5. se šest žáků osmých a devátých tříd ZŠ Školní zúčastnilo soutěže Jazyky hrou v Havířově.
s účastí žáků ZŠ Školní:
Žáků ZŠ Školní:
Poslední dubnový den patřil ve II. oddělení ŠD ZŠ Školní aktivitám, které měly společný námět - čarodějnický slet.
Za účasti žáků ZŠ Školní.
Děti z 1. A ze ZŠ Školní v poslední době zažívají spoustu dobrodružství.
Dne 30. 4. 2024 se vydali žáci 7. A, 8. A a několik vybraných žáků z 8. B ZŠ Školní na exkurzi do planetária v Ostravě.
ZŠ Školní má nově zavedený FB.
K finanční gramotnosti žáků.
V těchto jarních měsících žáci 1. B ZŠ Školní prožili spoustu dobrodružství.
Každoroční soutěž pro žáky základních škol.
V pondělí 22. 4. Den Země oslavili žáci VI. B ZŠ Školní návštěvou v DDM Orlová.
Projekt, kterému se věnovali žáci 1. oddělení družiny na ZŠ Školní.
Akce II. B ZŠ Školní.
Když se dopoledne 22. 4. 2024 počasí umoudřilo, bylo jasné, že akce Den Země v lesoparku žáků družiny ZŠ Školní proběhne.
Den Země na ZŠ Slezská 850.
V úterý 16. 4. 2024 se konal tradiční turnaj za účasti naší ZŠ Školní a dalších 8 týmů orlovských škol a přilehlého okolí.
V úterý 26. 3. 2024 se konalo městské kolo ve vybíjené žáků 4.-5. tříd.
s účastí žákyň ZŠ Školní
Na ZŠ Školní:
V předvelikonočním týdnu si žáci 2. B ZŠ Školní se svými rodiči rozhodli strávit společné tvořivé odpoledne a vyrobit si jarní dekoraci.
Ve středu 27. března nás navštívili předškoláci z MŠ Husova v Orlové-Městě.
Žáci ZŠ Slezská 850 se zúčastnili výtvarné soutěže.
V úterý 26. března se děti z 1. stupně ZŠ Školní zúčastnily výtvarné soutěže v Domě dětí a mládeže v Orlové.
Na ZŠ Školní:
Ve středu 20. 3. 2024 zavítali prvňáčci ZŠ Školní na slavnostní Pasování na čtenáře do Městské knihovny v Orlové.
proběhl na ZŠ Školní den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
Za účasti několika družstev žáků ZŠ Školní:
Žáci 8. ročníku ZŠ Slezská 850 se zúčastnili besedy Finanční gramotnost.
dětí v družině ZŠ Školní:
Za účasti žáků naší školy Školní:
Žáci ZŠ Slezská 850 oslavili měsíc knihy.
s účastí žáků naší ZŠ Školní.
ZŠ Školní se změnil ve sportovně turistický.
ZŠ Školní:
Děti z MŠ Orlík navštívily školu ZŠ Slezská 850.
Začátkem března se 1. A a 1. B ZŠ Školní zapojily do preventivního programu Veselé zoubky, který připravila dm drogerie.
Žáci ZŠ Slezská 850 navštívili ZUŠ v Orlové.
Žáci ZŠ Školní 862 a Slezská 850 se zúčastnili technologické gramotnosti.
Děti ze ZŠ Slezská 850 se učily bruslit.
Vybraní žáci ZŠ Školní se zúčastnili městského kola recitační soutěže.
Žáků ZŠ Školní:
V pátek 16. února 2024 se konal školní ples žáků osmých a devátých tříd Základní školy Školní.
Žáci ZŠ Slezská 850 si otestovali svoje smysly.
První třídy ZŠ Školní se již od října účastnily pilotního projektu MSK Orlová pod taktovkou trenérů baseballového týmu Snails Orlová v malé školní baseballové lize.
ZŠ Školní 862 a ZŠ Slezská 850 se zúčastnili akce Fóra pro mladé.
pro základní školy platné od 1. 1. 2024
V úterý 16. 1. 2024 se v Krnově pod Cvilínem v krásné budově SVČ Méďa konal krajský přebor žáků 1. stupně v šachu.
Žáci 9. tříd ZŠ Školní se tentokrát sešli se žáky 1. tříd v počítačové učebně.
Přípravná třída na ZŠ Slezská 850.
V úterý 19. 12. se naše třída VIII. A ze ZŠ Školní vypravila do domova pro seniory Vesna.
Ve čtvrtek 21. 12. jsme žáci V. A a V. B ZŠ Školní navštívili Planetárium v Ostravě, kam jsme se všichni moc těšili.
Ve středu 20. 12. 2023 jsme se vydali zazpívat naučené koledy a předat námi vyrobená vánoční přáníčka klientům "Pohody".
Projekt MAP IV
V listopadu na ZŠ Školní probíhala sbírka pamlsků, hraček a dek pro útulek.
Ve čtvrtek 14. 12. 2023 se v Havířově konalo okresní kolo šachistů.
Každoroční soutěž, které se i letos zúčastnili žáci ZŠ Školní.
V úterý 5. 12. za našimi mladšími spolužáky přišel Mikuláš i se svými pomocníky anděly a čerty.
Žáků na ZŠ Školní:
Každoroční soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, kterou pořádá SPŠCH akad. Heyrovského v Ostravě, obsazuje naše škola již devátým rokem.
Žáci ze ZŠ Slezská 850 se zúčastnili výtvarné soutěže.
Žáci soutěžili o zápis do české knihy rekordů.
Ve středu 6. prosince naše třída V. A ZŠ Školní navštívila MŠ Husova v Orlové-Městě.
Listopad se nám přehoupl do prvního zimního měsíce prosince a na řadě je náš pravidelný report třídy 1. B ze ZŠ Školní.
V listopadu se žáci ZŠ Školní účastnili soutěží Bobřík informatiky a Soutěže (nejen) v informatice.
Informace pro rodiče žáků ZŠ Školní:
Tak se jmenovala vědomostní soutěž pořádaná Gymnáziem Orlová.
Letos se třída 1. B zapojila do celostátní akce #Jsemlaskavec, kdy se ke dni 13.11. váže den laskavosti.
Na ZŠ Školní
Výroba domečků na ZŠ Slezská 850.
Žáci ZŠ Slezská 850 se učili bruslit.
Žákyně ZŠ Slezská 850 se zúčastnily mezinárodní soutěže.
Poslední říjnový den se žáci šestých tříd ZŠ Školní zúčastnili akce Halloween ve Spirále.
Letošní školní rok se opět konala Plavecká soutěž měst. Naše město obsadilo 4. místo a polepšilo se i v počtu účastníků.
V rámci své praxe studentka Ostravské univerzity A. Randulová realizovala v 5. A projekt na téma „Nedostatek pitné vody“.
Druhý měsíc školy se nám blíží nezávratnou rychlostí ke konci a my si teď užíváme naše první školní prázdniny. Ale nejsme žádní lenoši.
Školní psycholožka na ZŠ Slezská 850.
Florbal se v ČR rychle rozvíjí na všech věkových úrovních a na školách je u chlapců velmi oblíbeným sportem hned vedle fotbalu.
S novým školním rokem jsme rozšířili ve spolupráci s DDM Orlová nabídku odpoledních kroužků, které jsou zaměřené na jazykové, sportovní a umělecké činnosti žáků naší školy.
Podělte se o své zkušenosti a názory na soukromé hodiny nebo kurzy.
Proběhne 7. 11. 2023 od 15:00 do 17:00 hodin:
ZŠ Školní navázala spolupráci s myslivci z Mysliveckého spolku Orlová a Doubrava.
I letos se žáci ZŠ Školní zúčastnili akce „brána řemeslům otevřená“ na SŠTaS v Karviné.
ZŠ Slezská 850 se zapojila do plavecké soutěže měst.
Na ZŠ Školní:
Ve čtvrtek 5. 10. 2023 se v Havířově konalo okresní kolo přespolního běhu.
Pohyb, zdraví, trocha historie, to bylo náplní projektového dne, který se konal 22. 9. 2023.
Úspěch žáků ZŠ Školní v městském kole:
První školní měsíc máme za sebou! Během něj nás čekalo spoustu dobrodružství, získávání kamarádů, seznamování se se školním prostředím, paní učitelkou a hlavně učení.
Žáci ZŠ Slezská 850 navštívili ČOV v Orlové.
Žáci ZŠ Slezská 850 měli projektový den k bezpečnosti a chování.
Dne 8. 9. 2023 se třída VII. A a VIII. A vypravila na modelářské letiště v Bohumíně, kde pro nás byla připravena ukázka RC letadel.
Žáci ZŠ Slezská 850 na adaptačním kurzu.
francouzského, německého, polského jazyka
ZŠ Školní i ZŠ Slezská
na základní škole Školní: