Adaptační kurz

V polovině září proběhl třídenní adaptační kurz žáků 6. ročníku naší školy. Zázemí našel za Evangelickým kostelem v Orlové 1, kde se nachází několik hřišť, stanové tábořiště i učebna, kterou je možno využít v chladných a deštivých dnech. Pro mnohé žáky byl kurz první zkušeností s odloučením od rodiny či spaním ve stanu, někteří tuto zkušenost zvládli, jiné rodiče vyzvedávali. Smyslem adaptačního kurzu bylo stmelit kolektiv, který se již v loňském školním roce potýkal s výchovnými problémy některých žáků a jehož řady rozšířili nově příchozí žáci. O program se postarali lektor Jan Velička z Poradny pro primární prevenci a učitelé ZŠ Slezské 850. Aktivity se střídaly v učebně i ve venkovním prostředí, byly prokládány přestávkami na svačinu a obědovou pauzou. Druhé odpoledne jsme navštívili náměstí ve staré Orlové, kde se žáci dozvěděli něco z historie města zatíženého těžbou uhlí. V závěru nás pan pastor Szkandera, který se  o celý areál stará, vzal na prohlídku kostela, na jehož vzhledu se trvale podepisuje poddolované území. Je nutné zmínit, že adaptační kurz, kterého se účastnili žáci Základní školy Slezské, nebyl procházkou růžovým sadem. Mnozí žáci neměli zájem o společné aktivity, nechtěli v kurzu být, nechutnala jim připravená jídla, protože jsou zvyklí na jiná z domu. Často neposlouchali pokyny a vymýšleli si nejrůznější bolesti, jen aby si je rodiče vyzvedli. Nejdříve tam chtěli přespat, když zjistili, že nemají připojení na wifi a že si nemůžou dělat, co se jim zlíbí, nechtěli v kurzu pokračovat.

Mgr. Hynek Tešnar, třídní učitel 6. C


Zobrazení: Alba | Podle data

Adaptační kurz