Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je velmi důležitá. Na ZŠ Slezská 850 se učitelé snaží tomuto tématu věnovat maximální pozornost. V úterý k nám přišel pan školitel, který dětem předal nejen osobní zkušenosti, jak hospodařit s penězi, ale poradil žákům, jak si rozložit moudře peníze. Všechny tyto rady se děti musí naučit aplikovat v dospělosti. Tuto besedu pak v dalších hodinách rozebírají učitelé v předmětech rodinná výchova či občanská výchova.


Zobrazení: Alba | Podle data

Finanční gramotnost2024