Projektový den na ZŠ Školní

4. třídy

Den žáci čtvrtých tříd zahájili požárním poplachem, kdy se evakuovali i s ostatními žáky ze školy. Během dne si vyzkoušeli základy první pomoci, jako je například stabilizační poloha a pomoc zraněnému. Také se naučili, v jakém rytmu mají provádět masáž srdce. Zjistili, že přesný rytmus určuje vánoční koleda Rolničky. V závěru dne si osvojili i obvazování končetin a hlavy.

7. A a 8. A

Třída VII. A a VIII. A se vypravila na prohlídku šikmého kostela v Karviné. Seznámili jsme se s historií těžby uhlí v Karviné a okolí, jejími důsledky na životní prostředí a život obyvatel bydlících okolo kostela. Výklad průvodkyně byl zajímavý a poučný, prohlídka se nám líbila.

1. a 9. třídy

Žáci prvních a devátých tříd  v rámci projektového dne zasportovali v lesoparku. Nejprve byli prvňáčci rozděleni do osmi týmů. Ke každému týmu byli přiřazeni deváťáci, kteří provázeli své prvňáčky sportovním dopolednem. V lesoparku bylo připraveno osm stanovišť, na kterých si prvňáčci vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost. Po ukončení sportování se k překvapení všech situace otočila. Prvňáčci provázeli jednotlivými stanovišti žáky devátých tříd. Nakonec dostali všichni sladkou odměnu. Zaslouží si velkou pochvalu za sportovní chování a své skvělé výkony. 

5. třídy

Pěšky se žáci dostali do starého města. Podívali se na kostel, náměstí, bývalou zámeckou zahradu. Tam si děti i chvíli hrály, a pak se autobusem vrátily zpět ke škole. Počasí přálo a nálada byla výborná.

 

Video z fotografií projektového dne naleznete ZDE.


Zobrazení: Alba | Podle data

Projektový den