Přestupky dětí a rodičovská odpovědnost

     V pátek 10. 5. 2024 proběhla na ZŠ Slezská 850 v Orlové – Porubě beseda pro rodiče našich žáků na téma Přestupky dětí a rodičovská odpovědnost.

     Paní lektorka Mgr. Denisa Sapíková, manažerka prevence kriminality a protidrogová koordinátorka Městské policie v Orlové, předala zákonným zástupcům našich žáků informace ohledně nebezpečí, které číhá na naše děti každý den na internetu, a jak se v případě, pokud se dítě stane obětí některých internetových stránek, zachovat, jak postupovat, abychom dítěti mohli pomoci. Nejen o tomto problému dnešní doby, ale i o možnostech, jak se naše děti velmi snadno dostanou k drogám, se vedla diskuse s rodiči.

     Dalším velkým problémem dnešní doby je konzumace energetických nápojů. Paní lektorka seznámila zákonné zástupce s hodnotami škodlivých látek, které energetické nápoje obsahují, a hlavně o neblahých důsledcích každodenního užívání energetických nápojů v dětském věku.

     Všem zákonným zástupcům a hlavně paní lektorce děkujeme za účast na besedě.

MAP IV, PS č. 3 – Pro rovné příležitosti


Zobrazení: Alba | Podle data

Přestupky dětí