Muzicírování žáků ZŠ Slezská 850.

V úterý 5. 3. 2024 navštívili žáci 1. a 2. tříd koncertní sál ZUŠ v Orlové. Pro děti byl připraven velmi zajímavý výukový program pod názvem Hudební pokojíček. Děti měly příležitost se seznámit nejen s některými hudebními nástroji, ale také s technikou hry. Kapelu pak doprovodily zpěvem a pohybem. Tato hudební akce měla u dětí velký úspěch. Děkujeme pedagogům Základní umělecké školy v Orlové a těšíme se na další setkání.

Mgr. Martina Siwiecová


Zobrazení: Alba | Podle data

Hudební pokojíček