Mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech

Dvě žákyně ZŠ Slezská 850 se zúčastnily Mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech, kterou pořádal Český zahrádkářský svaz, územní sdružení Moravskoslezského kraje. Soutěž se uskutečnila v prostorách Národního zemědělského muzea, s.p.o v Ostravě a účastnili se jí mladí zahrádkáři z několika územních sdružení moravskoslezského kraje a Slovenska v doprovodu učitelů a vedoucích.

Skládala se ze tří částí. Soutěžící museli prokázat nejen nápad a jistou manuální zručnost a šikovnost při tvorbě aranžmá misky z živých rostlin a splnit zadání úkolu, ale také prokázat znalosti z oboru botaniky a pěstování rostlin při testu. Na závěr je čekala nejtěžší disciplína - rozpoznat 40 připravených rostlin a semen.

Po ukončení soutěže byl  připraven pro děti i doprovodný program, protože v prostorách Zemědělského muzea probíhala krajská výstava Život na zahradě. Prohlédli jsme si krásně naaranžované výpěstky ovoce, zeleniny a květin zahrádkářů z Moravskoslezského kraje. Zároveň si prohlédnout historické zemědělské stroje v muzeu.

Slavnostní vyhodnocení soutěže bylo provedeno za přítomnosti starosty města Ostravy, pořadatelů, soutěžících a doprovodu. Dětem byly předány diplomy, květiny, věcné ceny včetně triček, ve kterých soutěžily.

Chtěla bych touto cestou poděkovat našim žákyním Natálii z 9. třídy a Valerii z 6. třídy za účast v této náročné soutěži, pro které je to velký zážitek a zkušenost a v neposlední řadě organizátorům soutěže – členům územní rady ČZS Karviná pod vedením hlavní koordinátorky paní Marcely Urbanové za vzorně připravenou akci a její zdárný průběh.

Mgr. Věra Skybíková

 


Zobrazení: Alba | Podle data

MS v zahradnických dovednostech