Besídka pro maminky

Začátkem června si naše O. A  třída  připravila besídku pro maminky. Děti společně zazpívaly, zatančily a přednesly maminkám, několik písniček a básniček. Na závěr předaly svým maminkám vyrobený dáreček a společně si zatančily. Užili jsme si s maminkami krásné dopoledne. Naši žáci si zaslouží velikou pochvalu.

Mgr. Danuta Chorzempová a  AP Zuzana Podhrázská


Zobrazení: Alba | Podle data

Besídka pro maminky