Návštěva domovu seniorů „Vesna“

Chtěli jsme se dozvědět víc o práci a profesích, které jsou potřebné pro chod domova.

Pracovnice domova nám vše ukázaly a vysvětlily. Některé práce jsme si vyzkoušeli i my, skvělá byla ukázka canisterapie.

Závěrem bychom chtěli poděkovat mamince Aničky Mockovčiakové která nám prohlídku zařídila a také všem pracovnicím, které se nám věnovali. Uvědomili jsme si, že jejich práce je důležitá a záslužná.

Žáci VIII. A


Zobrazení: Alba | Podle data

Vesna