Exkurze 5. tříd do Prahy

6. května se 30 žáků 5. tříd zúčastnilo exkurze po památkách hlavního města Prahy. Rozšířili a na vlastní oči poznali to, o čem se učili a vyprávěli si v hodinách vlastivědy. Počasí nám přálo, hodně jsme toho viděli a všichni byli z výletu nadšeni.

Mgr. Ivana Szotkowská


Zobrazení: Alba | Podle data

Praha_5. třídy