Naše smysly–projektový den v I. D.

O okolním světě se dozvídáme prostřednictvím našich pěti smyslů. Ve čtvrtek 15. 2. 2024 si žáci I.D na ZŠ Slezská 850 otestovali, co všechno tyto smysly umí. Motivací byla krátká pohádka a pak se již prvňáčci pustili do zajímavých aktivit. Vyzkoušeli si nejen šikovnost svých prstů, kdy poslepu určovali různé předměty, ale zapojili i další smysly. Podle chutě a vůně poznávali druhy ovoce a určovali, co vydává různé zvuky v domácnosti. Bonusem byl pak test šikovnosti prstů, ale na noze, kdy děti měly nakreslit sluníčko. Poté z papíru vytvořily oko a vyplnily pracovní list k tématu.

Všichni si také opět připomněli, jak důležité je dbát o své zdraví a bezpečnost, jak těžké to mají lidé se zdravotním postižením. Poznali, co je to Braillovo písmo a podle tabulky tohoto písma se pokusili vyhledat a znázornit své jméno. Všichni se již těší na další aktivity.  

tř. učitelka Mgr. Martina Siwiecová 

šk. asistentka Anna Illéšová


Zobrazení: Alba | Podle data

Naše smysly – projektový den v I. D