Práce školního psychologa na ZŠ Slezská 850

I v letošním školním roce je na ZŠ Slezská k dispozici díky projektu Národní plán obnovy externí školní psycholožka.

V září proběhly kromě individuálních konzultací adaptační hodiny s žáky I. D a II. C. Během aktivit se žáci seznámili, zjistili, co mají společného, tvořili společná pravidla a vyzkoušeli si, jaké to může být spolupracovat.

V říjnu pak ve IV. C pracovala psycholožka s žáky a třídní učitelkou na tématu podpora třídního kolektivu, dodržování pravidel, rozdíl mezi žalováním a upozorněním na šikanu. V VII. C proběhly besedy a aktivity na podporu motivace k učení, principy paměti.

Ve všech uvedených třídách byly realizovány aktivity jak vzdělávací, tak interaktivní, sebepoznávací a náhledové. Prostřednictvím různých her a činností si žáci přicházeli na řešení v daných tématech, upevňovali správné návyky chování a diskutovali o možných cestách, jak se rozvíjet.

Děkuji všem zúčastněným žákům i třídním učitelům, kteří během hodin pracovali společně s žáky, za jejich aktivitu. Věřím, že jim získané znalosti a dovednosti budou ku prospěchu.

I v dalších měsících školního roku budou na ZŠ Slezská realizovány aktivity jak v třídních kolektivech, tak individuální psychologické konzultace s žáky, kteří péči psychologa potřebují.

PhDr. Ing. Jana Lehnerová – školní psycholožka


Zobrazení: Alba | Podle data

Školní psycholog