Svět dětské duše

 
VÝTVARNÁ  SOUTĚŽ  "SVĚT DĚTSKÉ DUŠE"

Ve čtvrtek 23. 11. 2023 proběhla v ZUŠ Orlová vernisáž a předávání cen celoměstské výtvarné soutěže "Svět dětské duše" na téma "Bylo - nebylo", kterou pořádala Základní umělecká škola J. R. Míši ve spolupráci s městem Orlová. Do této soutěže se zapojili i žáci naší školy. Jejich práce byly velmi zdařilé, což ocenila i odborná porota. V I. kategorii se přípravná třída 0. A ZŠ Slezská 850 Orlová – Poruba umístila na krásném třetím místĕ. Všichni obdrželi za své umístění diplomy a pěkné věcné ceny. My jim k tomuto úspěchu gratulujeme a přejeme, ať jim kreslení přináší radost.

Mgr. Danuta Chorzempová


Zobrazení: Alba | Podle data

Svět dětské duše