Nedostatek pitné vody

Žáci se seznamovali s touto problematikou, která se týká především rozvojových zemí. Osvojili si spoustu znalostí o vodě. Připomněli si koloběh vody a naučili se i něco nového a to například, jak funguje čistička vody, pomocí pokusu si i názorně ukázali, na jakém principu čistička funguje. Naučili se také, jakými způsoby můžeme šetřit vodou, proč bychom vlastně šetřit vodou měli a proč je důležité neznečišťovat naše okolí. To vše jsou totiž malé kroky, které my můžeme udělat pro to, abychom se alespoň trochu snažili eliminovat problém nedostatku pitné vody. I malé věci mají smysl.

 Žáci  na tabletech ve skupinách tvořili propagační leták na téma „Proč šetřit vodou“. 

I MALÉ VĚCI MAJÍ SMYSL.


Zobrazení: Alba | Podle data

Nedostatek vody