Sebeobrana pro ženy

Bušící srdce, sklopená hlava, zpocené dlaně. Cítí se tak většina z nás, když potkáme agresivního člověka, který nás ohrožuje. Jak takové ohrožení vypadá? Různě. Oslizlé narážky, nerespektující chování, útok na naši osobu. Co dělat, když za vámi jde v noci cizí muž? Jak se co nejlépe uchránit?

Oslovily jsme tedy MěP Orlová s prosbou o proškolení v této problematice. Ochotně nám vyšli vstříc a „ušili“ nám minikurz na míru. Realizace probíhala ve třech blocích v měsíci dubnu. První blok byl teoretický, kdy jsme probírali prevenci rizika napadení, úlohu intuice, právní aspekty, profil útočníka a vhodnou komunikaci. Určitě je na místě rizikovým situacím předcházet, vybírat si vhodnou trasu a čas, sledovat okolí, nedávat na obdiv své vnady či majetek.  Další dva bloky jsme absolvovaly v tělocvičně, tváří v tvář jsme nacvičovaly stabilní postoj a pohyb v něm, účinné zasažení útočníka, obranu proti úderu a vhodné reagování protiútokem. Cílem minikurzu bylo seznámit nás se základy sebeobrany, které budeme dobře ovládat a umět okamžitě použít, například efektivní a jednoduché techniky obrany, práci s hlasem, nebo s pepřovým sprejem.

Byl to čas strávený v příjemné atmosféře pod dozorem dvou zkušených instruktorů, kteří neváhali zodpovědět jakýkoliv dotaz. Naučily jsme se velmi praktické věci, nebyly jsme zahlceny spoustou informací, spíše jsme trénovaly a opakovaly jednoduché triky. Kurz naplnil naše očekávání, odnášíme si do dalšího života důležité informace a schopnosti pro naši bezpečnost.  Děkujeme a velmi se přimlouváme za pokračování!

Mgr. Hana Vonzinová


Zobrazení: Alba | Podle data

Sebeobrana