Exkurze na čistírnu odpadních vod

Žáci VIII. C a VIII. D naší školy navštívili 19. 9. a 20. 9.2023 Čistírnu odpadních vod v Orlové. Seznámili se s celým postupem mechanicko-biologického čištění odpadní vody, nahlédli do plynojemu a zásobárny kalů a vyšli až na věž s vyhníváním kalů. Žáci si mohli porovnat čistotu přitékající vody a vody po 4 hodinovém čištění, která se vypouští do řeky. Dověděli se, jak se v ČOV využívají všechny vzniklé produkty.

Na závěr se přesvědčili, že je celý provoz řízen počítačem a kamerově monitorován. Žákům se exkurze líbila, protože výklad byl pro ně srozumitelný. Exkurze je plánována v návaznosti na učivo chemie o vodě a význam čištění odpadní vody pro životní prostředí. Tímto se žáci také seznamují s provozem v praxi.

Mgr. Věra  Skybíková

Ing. René Naivert

Barbora Zapletalová

Tomáš Illéš


Zobrazení: Alba | Podle data

ČOV září 2023