Den Země 2024

Letošní Den Země jsme si na ZŠ Slezská 850 připomněli velkou jarní úklidovou akcí, kterou pro nás připravila PORTAVITA. Již zrána proběhla pro rodiče přednáška TRIPLEP. Komunitní centrum MAJÁK mělo pro děti připravené krátké recyklohraní, pak jsme se všichni společně vrhli do úklidu blízkého okolí. Žáci svědomitě třídili veškerý nepořádek, který po sobě zanechali jejich spoluobčané. Vzhledem k chladnému počasí byli všichni rádi, že se po hodině a půl vrátili zpět do NZDM Futra Maják a mohli opět pokračovat v diskuzi o ekologických problémech dnešního světa. Celý příjemný dopolední den děti ukončily kvízy, za které si odnesly sladké dobroty. Všem pracovníkům děkujeme za krásný program. Ostatní žáci nižších ročníků pilně pracovali na dalších úkolech a sbírali vědomosti, které mohou pomoci zachránit náš svět.


Zobrazení: Alba | Podle data

Den Země 2024