Bezpečnost a chování za mimořádných situací na ZŠ Slezská 850

     V pátek 22. 9. 2023 začal vyučovací den na naší škole velmi netradičně. Po vyhlášení poplachu voláním „hoří“ a následné cvičné evakuaci školy se žáci se svými učiteli seřadili před školní jídelnou, kde proběhlo krátké hlášení paní zástupkyně.

     Poté se žáci přemístili zpět do školy, aby se zúčastnili připravených aktivit. Žáci 1. stupně se postupně věnovali důležitým telefonním číslům na bezpečnostní složky, bezpečnosti silničního provozu a požární bezpečnosti pod záštitou Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Územního odboru Karviná, kteří nás přijeli navštívit a předvedli nám nejen svou techniku, ale také děti poučili, jak se v případě požáru zachovat.

     Žáci 2. stupně se postupně prostřídali u aktivit projektu UTEČ – SCHOVEJ SE – BOJUJ pod vedením Mgr. D. Sapíkové, manažerky prevence kriminality Městské policie v Orlové. Následoval blok věnovaný jaderné a chemické hrozbě a blok věnovaný první pomoci a zdravovědě.

     Toto netradičně strávené dopoledne přispělo k proškolení všech žáků školy v oblasti zvládání rizikových situací, se kterými se mohou v životě kdykoli setkat.

Vedení ZŠ Slezská 850


Zobrazení: Alba | Podle data

Projektový den BOZP žáků