Technologická gramotnost na ZŠ Školní 862 a Slezská 850

Školitelé z Technické univerzity Ostrava (VŠB –TUO) z Fakulty elektrotechniky a informatiky zavítali ve čtvrtek 28. 2. 2024 do našich škol proškolit žáky převážně 8. ročníků v technologické gramotnosti. Besedy na toto téma finančně zaštiťují projekty ČVUT Praha ve spolupráci s firmou Škoda Auto.

Žáci měli možnost seznámit se s ekologickými problémy dnešní doby a návazně s výhodami a nevýhodami elektromobility. Rovněž byli informováni o vývoji vodíkových aut a možnostech jejich využití.

Další část besedy byla věnovaná problematice umělé inteligence, která dnes hýbe světem. Školitelé nezapomněli ani na kyberbezpečnost. Volný prostor nechali také pro dotazy žáků.

Věříme, že si naši žáci odnesli spoustu nových poznatků o aktuálních tématech současnosti.

Ing. Světlana Majetná


Zobrazení: Alba | Podle data

Technologická gramotnost