Výdej a použití zápisových lístků

Na ZŠ Školní bude probíhat pod úterý 9. 3. 2021. Bližší informace naleznete v přiloženém příspěvku:

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že si můžete vyzvednout zápisový lístek v úterý 9. 3. 2021 od 1400 do 1630 ve vestibulu školy. Pokud Vám tento termín nevyhovuje, můžete si jej vyzvednout v následujících pracovních dnech od 730 do 1300 na sekretariátě školy nejpozději do pondělí 15. 3. 2021. Zápisový lístek nemůžeme předat dětem, protože jej podle Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání smíme vydat jen zákonnému zástupci žáka, který jeho převzetí potvrdí svým podpisem.

Pokud si nemůžete z vážných důvodů vyzvednout zápisový lístek osobně, pověřte jeho vyzvednutím jinou zletilou osobu a vybavte ji vyplněnou plnou mocí, jejíž formulář najdete na stránkách školy. ZDE

Pečlivě si zápisový lístek uschovejte až do doby, kdy bude Vaše dítě přijato na SŠ. Pak vyplníte jeho 1. část a odešlete nebo ho osobně doručíte na střední školu, kam byl žák přijat a kam se rozhodl nastoupit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje

Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky, protože ho chce uplatnit na jiné škole, kam byl přijat na základě odvolání. V tomto případě si vyzvednete osobně zápisový lístek na SŠ po předložení Rozhodnutí o přijetí na odvolání a škola Vám potvrdí zrušení zápisu na lístek. Pak vyplníte jeho 2. část a odevzdáte na SŠ, kam se Vaše dítě dostalo na základě odvolání.

V případě, že zápisový lístek ztratíte nebo nedopatřením zničíte, musíte podle Vyhlášky č. 353/2016 Sb. podat písemnou žádost o vystavení náhradního zápisového lístku s čestným prohlášením uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil na střední škole. Formulář žádosti také najdete na stránkách školy. ZDE

 

Mgr. Květoslava Walová

kariérová poradkyně

Přidáno 5. 3. 2021, autor: správce webu