# # # #

Aktuality:


Z důvodu přehlednosti jsou zprávy v aktualitách pravidelně mazány

a je možné je dohledat v jednotlivých podsekcích webu školy.

 

Pracovní skupiny dostály svého přívlastku

26.9.2016

V úterý 20. září 2016 se již potřetí v tomto roce sešli členové Řídícího výboru projektu „MAP – ORP Orlová“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000090) na MěÚ v Orlové Lutyni, aby zhodnotili dosavadní posun prací na projektu, jehož realizátorem je Město Orlová a nositelem ORP Orlová.

Cílem je vytvořit Místní akční plán vzdělávání do roku 2023, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let v ORP Orlová (Orlová, Petřvald, Doubrava) a bude zahrnovat oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Po půlroce intenzivních příprav – sběru dat, tvorby dokumentace, organizování a plánování – mohou vytvořené Pracovní skupiny dostát svého přívlastku a na plánu začít pracovat již s plným nasazením.

I proto se v polovině září uskutečnilo první setkání vedoucích členů těchto pracovních skupin; kterých je celkem šest a každá má svou vyhraněnou oblast; aby se domluvili s realizačním týmem projektu na aktivitách potřebných ke splnění svých úkolů a v prosinci mohli odevzdat návrh Akčního plánu na rok 2017.

Do té doby je úkolem realizačního týmu zaktualizovat v součinnosti se školami v ORP Orlová Strategický rámec investic, aby pro případ podání žádosti o podporu  z IROPU (Integrovaný regionální operační program) byla splněna jedna z podmínek uvedených ve Výzvě č. 47.

Téma pracovních skupin a možnosti čerpání dotací z IROPU byly hlavními tématy 3. zasedání Řídícího výboru. To čtvrté proběhne již v předvánočním čase – 20. prosince.

 

Jana Pilariková

 

Cyklistický závod škol v Orlové

25.9.2016

Ve středu 21.9 2016 se žáci naší školy zúčastnili cyklistického závodu škol v Orlové. Vítězem se stal ten s nejrychlejším časem. Start byl u letního kina a v cíli u Koulovny nás podporovali naši spolužáci. Naši školu reprezentovali: Simona Pavlíková (3. místo, 5.B), Kateřina Nosková a Viktor Zlámal (1. místo, 6.A), Jan Stuchlík (3. místo, 7.A),  Jan Marek (9.B), Lucie Škatulová (2. místo), Sabina Pavlíková (3. místo), Jan Jakubec, Tomáš Branny (2. místo)  žáci z 9.C. Celkově jsme vyhráli první místo za účast jako škola.

Sabka a Lucka IX.C

../foto_skolni_2016_2017/cyklo (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/cyklo (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/cyklo (3).jpg
../foto_skolni_2016_2017/cyklo (4).jpg
../foto_skolni_2016_2017/cyklo (5).jpg

Lyžařský výcvik

15.9.2016

 

PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU

KDY: OD 5. – 11. 2. 2017

KDE: horská chata Soláňka, Skiareál Soláň

ODKAZ: http://www.chatasolanka.cz/ - ubytování

http://www.skiarealsolan.cz/ - lyžařský areál

 

CENA: 3. 760,- (pobyt, pitný režim, plná penze, vleky)

 

Termíny výběru peněz: 

20. 10. 2016 - záloha min. 1000,-Kč,

22. 11. 2016,

15. 12. 2016,

19. 1. 2017 (nutno doplatit vše)

Peníze se budou vybírat vždy od 7,40 - 8,00 v učebně Ch (1. patro)

v určeném termínu.

V případě, že nevlastníš sjezdovou lyžařskou výzbroj, má škola možnost zprostředkovat zapůjčení. Cena půjčovného (lyže, hůlky, boty, přilba)

na kurz je 500,-.                                                             

 

 

První školní den

5.9.2016

Ve čtvrtek 1. září naše škola s radostí uvítala nové žáčky.  Paní učitelky se na své nové prvňáčky moc těšily. Děti měly na lavicích připravené drobné dárečky, poznaly své nové spolužáky, prošly si školu společně se svými staršími kamarády z devátých tříd. Přejeme jim krásný a úspěšný školní rok plný nezapomenutelných zážitků.

 

../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (10).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (11).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (12).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (13).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (14).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (3).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (4).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (5).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (6).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (7).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (8).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (9).JPG

Organizace vyučování 1.tříd

30.8.2016

Zahájení vyučování 1.tříd je 1.9.2016 v 8,30 hod.

 

Seznam žáků 3.třídy

29.8.2016

Seznam rozdělení žáků do 3.tříd - zde

 

Zápis do ŠD pro školní rok 2016/2017

25.8.2016

pondělí 29. 8. 2016 – od 12.00 do 16.00

 

úterý    30. 8. 2016  – od    8.00 do 12.00

 

Zápis bude probíhat v prostorách ŠD

Zápisní lístek bude k dispozici při zápisu do ŠD, nebo si jej můžete stáhnout z webových stránek školy, v sekci - formuláře školy.

 

 

Informace k přihlášení dětí do školní družiny pro šk. rok 2016/2017

20.6.2016

Přihláška do ŠD je vždy platná pouze na daný šk. rok a proto k zápisu musí přijít i rodiče dětí, které ŠD letos navštěvovaly!

Zápis do ŠD bude probíhat i poslední týden v srpnu 2016.

Přesný datum a čas zápisu bude vyvěšen na dveřích a webových stránkách školy v pátek 26. srpna 2016.

Zápisní lístek bude k dispozici při zápisu do ŠD, nebo si jej můžete stáhnout z webových stránek školy  v sekci - formuláře školy.

Nově nabízíme rodičům možnost přihlásit své děti do školní družiny na příští šk. rok již nyní a to do 30. června 2016!

Vyplněnou přihlášku můžete zaslat elektronicky na adresu sdskolni862@seznam.cz , nebo odevzdat kterékoli vychovatelce ŠD. 

Vzhledem k vysokému počtu žadatelů v letošním šk. roce budou při zápisu do ŠD použita následující kritéria:

1, žáci 1. a 2. ročníku zaměstnaných rodičů

2, žáci 1. a 2. ročníku, kteří do školy dojíždějí

3, žáci 3. ročníku zaměstnaných rodičů

4, žáci 3. ročníku, kteří do školy dojíždějí

Ostatní žáci, na které se tato kritéria nevztahují, mohou být do ŠD přijati, pokud se nenaplní kapacita všech oddělení. ( při zápisu budou vepsáni do pořadníku a rodiče budou následně telefonicky kontaktováni vedoucí vychovatelkou )

Umístění žáka do ŠD není nárokové.

Do ŠD nemusí být přijati žáci, kteří stabilně porušovali řád ŠD  nebo jejich zákonní zástupci řádně a včas nehradili poplatky za ŠD.