PRAVIDLA DOCHÁZKY PRO II. stupeň ZŠ od 8. 6. 2020

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

Informace k organizaci výuky žáka 1. stupně od 25. 5. 2019

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. – 5. tříd. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020.

Informace k organizaci konce školního roku 2019/2020

Podrobné informace a metodiky k organizaci konce školního roku dané MŠMT.

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č.

Práce žáků v době koronaviru

Naši žáci jsou pilní a doma vaří, učí se a vypracovávají krásné práce. Tady je můžete shlédnout. Postupně přidáváme další.

Aktuality