Elektronická žákovská knížka

Od školního roku 2018/2019 byl na ZŠ Školní ve všech ročnících počínaje 3. třídami zahájen provoz Elektronické žákovské knížky.

Sběr papíru

POZOR ZMĚNA!

Vánoční tradice

Na ZŠ Slezská proběhl projektový den

Mladý chemik

Již 4. rokem se ZŠ Školní účastní soutěže Mladý chemik na SPŠCH akademika Heyrovského v Ostravě.

Florbal

Před závěrem roku proběhlo na hale GOA MK ve florbale. Turnaje se účastnila i naše ZŠ Školní.

Aktuality