Společná hodina I. A a IX. B

Proběhla v rámci výtvarné výchovy na ZŠ Školní.

Karimpex, Tradetex

Žáci IX. A a IX. B ZŠ Školní byli na exkurzích.

Recyklohraní

Recyklace hrou, aneb Ukliďme si svět - akce na ZŠ Školní.

Exkurze na ČOV

Žáci ze ZŠ Slezská 850 navštívili Čistírnu odpadních vod v Orlové-Porubě.

Městské kolo ve stolním tenise

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 se konalo MK ve stolním tenise za účasti domácí ZŠ U Kapličky, ZŠ Ke Studánce, ZŠ Školní a Slezské a ZŠ K. Dvořáčka.

Aktuality