# # # #

Aktuality:


Z důvodu přehlednosti jsou zprávy v aktualitách pravidelně mazány

a je možné je dohledat v jednotlivých podsekcích webu školy.

 

Mladý chemik

26.3.2017

Mladý chemik započal už na konci minulého roku, v celé ČR se zapojilo přes  11000 žáků, v našem kraji něco přes 1000. Ve školním kole jsem testoval 12 nadějných chemiků a z nich jsem vybral 3 nejlepší do krajského kola. Z našich žáku si nejlépe vedl Filip Rudol, který postoupil do druhého (praktického) kola a celkově obsadil pěkné 26. místo. Nejprve absolvoval přípravný kurz ve Světě techniky a poté laboratorní kolo na SPŠCH. Slavnostní vyhlášení proběhlo 22. 3. 2017 ve Světě techniky v DOV, následovalo chemické představení, raut, volná prohlídka a na závěr 3D kino, celý den jsme si krásně užili.

 

Mgr. Marek Tešnar

 

../foto_skolni_2016_2017/m_ch (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/m_ch (2).jpg

Dotace MŠMT pro ZŠ Školní 862

8.3.2017

 

ZŠ Školní 862 využila možnosti čerpat peníze ze strukturálních fondů EU projektem Vše pro školu z výzvy MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Pro naši školu jsme z tohoto dotačního titulu získali 1 730 000 Kč.

Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách podporou zjednodušeného vykazování – tzv Šablony pro MŠ a ZŠ. Finance použijeme na několik aktivit.

1.aktivita - pomoc žákům postiženým dlouhodobým neúspěchem – jde o dočasnou podporu školním asistentem.

2. aktivita – CLIL ve výuce na ZŠ.

Jako škola s rozšířenou výukou jazyků využijeme dotaci na vzdělávání pedagogů, kteří budou učit část svého předmětu v angličtině.

3. aktivita – doučování žáků  ohrožených školním neúspěchem především v hlavních předmětech.

4. aktivita – odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků. Půjde o poskytování informací spojené s konkrétními tématy souvisejícími nejen s naší školou, ale i s celkovým vzdělávacím systémem.

Aktivity v rámci tohoto projektu jsme zahájili již v lednu 2017 a projekt bude ukončen v prosinci 2018.

Již nyní však můžeme konstatovat, že dotace je velmi účelně využívána a přispívá ke zlepšení kvality výuky, motivaci žáků pro výuku a tím i v mnohých případech ke zlepšení jejich prospěchu.

 

 Mgr. Hana Rettová , ředitelka školy

 

 

Naši recitátoři

7.3.2017

Ve čtvrtek 2. března vítězky našeho školního kola soutěžily v městském kole recitační soutěže.

Ve velké konkurenci nás vzorně reprezentovaly Karolína Klajmanová ze III.A, Jindřiška Bačová ze III.C,  Eliška Drastichová ze IV.A a Anežka Šidlová z V.B. Mile překvapil výkon Jindřišky Bačové, která zvítězila ve své kategorii a počátkem dubna si změří síly a umění slova v okresním kole v Havířově. Přejeme jí mnoho štěstí. Po soutěži recitátoři navštívili prvňáky, aby zúročili své dovednosti v hodině čtení. Předčítali jim  veselé příběhy či básničky. Všem se společná hodina velmi líbila.

 

Mgr. M. Bartoňková

 

 

../foto_skolni_2016_2017/recitatori (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/recitatori (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/recitatori (3).JPG
../foto_skolni_2016_2017/recitatori (4).JPG
../foto_skolni_2016_2017/recitatori (5).JPG
../foto_skolni_2016_2017/recitatori (6).JPG

První setkání se školou

5.3.2017

Ve čtvrtek 2. března naši školu navštívili budoucí prvňáčci i se svými rodiči. Děti si za pomocí paních učitelek vyzkoušely pestrou škálu školních dovedností – určování počtu, poznávání čísel, jednoduché počítání, hledání slov podle začínajícího písmene, skládání obrázků, anglické povely a některá jednoduchá anglická slovíčka. Některých činností se zúčastnili i rodiče. Předškoláci byli velmi šikovní a všechny připravené aktivity zvládali s velkým elánem a chutí. Srdečně je tedy zveme k zápisu do 1. třídy, který se bude na naší škole konat 20. a 21. dubna.

 

../foto_skolni_2016_2017/prvni_setkani (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_setkani (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_setkani (3).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_setkani (4).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_setkani (5).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_setkani (6).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_setkani (7).JPG

Sběr - únor

5.3.2017

Únor
I.A 204
I.B 127
II.A 37
II.B 213
II.C 207
III.A 109
III.B 341
III.C 240
IV.A 68
IV.B 97
IV.C 12
V.A 104
V.B 154
V.C 233
VI.A 40
VI.B 100
VII.A 23
VII.B 33
VIII.A 62
VIII.B 0
VIII.C 0
IX.A 0
IX.B 0
IX.C 0

 

KONKURZ do pěvecké soutěže „Naše Superstar“

1.3.2017

ZŠ Školní 862, ZŠ Slezská 850, DDM Orlová

Pořádají KONKURZ do pěvecké soutěže „Naše Superstar“

Kdy: 30. březen 2017

Kde: DDM Orlová audiovizuální sál

V kolik:        

1. kategorie (1. – 5. ročník) 8:00 – 10:00

2. kategorie (6. – 9. ročník) 10:00 – 12:00

 

Žáci si připraví jednu libovolnou píseň bez hudebního doprovodu.

Porota vybere 10 – 12 postupujících, kteří se zúčastní finálového kola dne 10. května 2017 v divadelním sále DDM Orlová.

 

Akce školy - únor

26.2.2017

Únor
1. OK Olympiáda JČ, II. stupeň
  Pythagoriáda, 4. a 5. třídy
  DDM Akademie, III. C
  TK KMIT, VIII. B, III. B
  DDM akademie, I. B, II. C
2. bruslení IV. AC
  vystoupení Joy, V. B, VIII. A, II. B, V. A
  vystoupení Joy, VII. A, VIII. C, IX. C, IX. A, IV. B, III. A
6. lyžařský výcvik, Soláň
7. beseda "Šikana", 6. třídy
8. čtení v MŠ K. Dvořáčka, V. B
9. bruslení III. A, III. B
10. šplh Orlovská „Veverka“, I. stupeň
13. grafomotorika, MŠ K. Dvořáčka
14. Pythagoriáda - 6. - 8. ročník, 4. - 5. vyučovací hodina
  recitační soutěž 4. a 5. třídy
15. grafomotorika - MŠ K. Dvořáčka
  recitační soutěž 2. a 3. třídy
16. bruslení, IV. BC
  grafomotorika, MŠ K. Dvořáčka
17. čtení v MŠ Lesní, V. A
  Retro bál, 8. a 9. třídy
20. čtení v MŠ K. Dvořáčka, V. C
21. "Zdravé zuby", I. AB
  OK Zeměpisné olympiády KSVČ Karviná
23. bruslení III. A, III. B, IV. C
  DL Ostrava, VI. A, VI. B
28. DL Ostrava, "Dášenka čili Život štěněte", I. B, II. ABC

 

Retro bál

26.2.2017

Plesovou atmosféru si v pátek 17.2. užili i "osmáci a deváťáci" ZŠ Školní. Letošním mottem bylo RETRO. Přestože je ples vyhrazen jen nejstarším dětem, do výzdoby se zapojila celá škola. Řetězy, flitry, retro šaty, klobouky..., to vše zcela proměnilo školní jídelnu.  Žáci si v průběhu čtyř hodin zatančili, pobavili se, vyfotili a pokoušeli štěstěnu v bohaté tombole, do které přispěl Nadační fond školy , ale i další sponzoři z řad žáků, rodičů, učitelů. Už dnes mohou děti ze 7. a 8. tříd přemýšlet, v jakém duchu se ponese příští školní ples.

 

Jana Drastichová

../foto_skolni_2016_2017/ples (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/ples (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/ples (3).JPG
../foto_skolni_2016_2017/ples (4).JPG
../foto_skolni_2016_2017/ples (5).JPG
../foto_skolni_2016_2017/ples (6).JPG
../foto_skolni_2016_2017/ples (7).JPG

Školní kolo recitační soutěže

26.2.2017

Ve středu 15. února se konalo školní kolo recitační soutěže žáků 2. a 3. tříd, kteří tvoří I. kategorii celoměstské soutěže. Děti byly poctivě připraveny třídními učitelkami, vybraly si pěkné básničky a tím vzorně reprezentovaly své třídy.

Umístění:

2. ročník

1.m. Martin Farana  - náhradník do MK

2.m. Markéta Badurová

3.m. Jakub Lhotský

 

3. ročník

1.m. Jindřiška Bačová - postup do MK

2.m. Karolína Klajmanová - postup do MK

3.m. Veronika Bartoszová a Lucie Badurová

 

Gratulujeme!

Mgr. M. Bartoňková

 

../foto_skolni_2016_2017/recitace_sk.JPG

Orlovská veverka

22.2.2017

Letošní ¨Orlovská veverka¨- soutěž žáků základních škol - se konala opět na Základní škole Ke Studánce.

Za naši školu bojovalo 10 žáků, vždy chlapec a děvče z každého ročníku.

To, že bojovali opravdu velmi statečně potvrzuje krásné 2. místo ze 6 škol.

 

Medailově se umístili tito žáci:


1. místo - Cienciala Dominik - 5. tř., Kubošová Magdaléna- 4.tř., Hótová Eliška - 1.tř.

2. místo - Foltýn Vojtěch - 3. tř.

3. místo - Chodura Matěj - 2. tř.

 

Dále se zúčastnili: Šimon Chodura, Ella Sordylová, Karolína Klajmanová, Tobias Mec a Zuzana Makovská

 

Všem dětem blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci a pěkné, sportovní chování.

 

J.Wotkeová

 

../foto_skolni_2016_2017/veverka_ist (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/veverka_ist (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/veverka_ist (3).jpg

Prvňáci se učili pečovat o svůj chrup

22.2.2017

V úterý 21. února se žáci  I. B zúčastnili přednášky „Veselé zoubky“. Společně zhlédli Hurvínkův příběh o bolavém zubu, naučili se čistit svůj chrup a nakonec splnili úkoly v pracovním listu. Děti dostaly od společnosti DM drogerie markt  s.r.o., která tento preventivní program vytvořila, pěkné dárky, které jim mohou dopomoci k lepší péči o své zoubky.

Mgr. M. Bartoňková

 

../foto_skolni_2016_2017/zoubky (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/zoubky (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/zoubky (3).JPG

Hodina grafomotoriky pro předškoláky

19.2.2017

Ve dnech 13., 15. a 16. února přivítaly paní učitelky ze ZŠ Školní předškoláky z MŠ K. Dvořáčka. Připravily si pro ně hodinu plnou aktivit a činností, které by je měly podpořit ve správném vývoji grafomotorických schopností – navození špetkového úchopu, rozvoj jemné motoriky, práce s plastelínou, cvičení pro aktivní uvolnění ruky a koordinaci pohybů a různé uvolňovací cviky na pracovních listech, mazací tabulce nebo tabuli. Budoucím prvňáčkům se připravený program velmi líbil a pevně věříme, že nabyté schopnosti úspěšně využijí v hodinách psaní v první třídě.

 

../foto_skolni_2016_2017/grafomotorika (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/grafomotorika (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/grafomotorika (3).JPG
../foto_skolni_2016_2017/grafomotorika (4).JPG
../foto_skolni_2016_2017/grafomotorika (5).JPG
../foto_skolni_2016_2017/grafomotorika (6).JPG
../foto_skolni_2016_2017/grafomotorika (7).JPG
../foto_skolni_2016_2017/grafomotorika (8).JPG

Ve škole jsme filmovali

19.2.2017

V prosinci r. 2016 jsme se zapojili do soutěže nadačního fondu NABLA. Úkolem bylo natočit video s fyzikálními pokusy – zábavnou formou a hlavně správně fyzikálně prezentované. Téma – FyzShow v kuchyni. Nápad nás zaujal a tak po pečlivé přípravě jsme natočili 8 minutové video – náš první filmový počin. 5 žáků 9.ročníku včetně kameramana a 2 žákyně z 1. a 2. třídy si v příběhu o narozeninovém menu Kluci a holky v akci vyzkoušeli „stát“ před kamerou, na vlastní kůži zažili nekonečné opakování záběrů, zkažené klapky, přebrepty… I když jsme nakonec  filmového Oskara ani Lva nezískali, zažili jsme spoustu legrace a všechny to moc bavilo. Odměna byla příjemná – před Vánocemi vítané dobroty a ještě zbylo na plánovanou prezentaci našich fyzikálních hrátek . A tímto malým dárečkem jsme se asi stali prvními gratulanty naší škole k jejímu 40. výročí založení.                                   

Za „filmový štáb“ Mgr. Růžena Miczová

 

../foto_skolni_2016_2017/filmovani (1).png
../foto_skolni_2016_2017/filmovani (2).png
../foto_skolni_2016_2017/filmovani (3).png
../foto_skolni_2016_2017/filmovani (4).png
../foto_skolni_2016_2017/filmovani (5).png
../foto_skolni_2016_2017/filmovani (6).png

První setkání se školou

13.2.2017

Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na akci

První setkání se školou

2. března 2017       

15:30  - 16:30 hod.

 

Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče - děti se zábavnou a hravou formou seznámí se školním prostředím a základními školními činnostmi

Proč si vybrat naši školu

 

Výsledky školy jsou hodnoceny Českou školní inspekcí jako dlouhodobě nadprůměrné.

Technické vybavení školy je srovnatelné s moderním evropským standardem.

 

Výuka:           Respektujeme zájem a nadání dětí, volíme moderní vyučovací metody, vyučování obohacujeme o krátkodobé a dlouhodobé projekty, uskutečňujeme celoškolní projektové dny, spolupracujeme s evropskými školami, ve vědomostních soutěžích se naši žáci umísťují na předních místech v okresních, krajských i celostátních kolech. V některých předmětech žákům nabízíme dělené hodiny

 

Jazyky:          Od 1. třídy vyučujeme anglický jazyk, v naší škole učíme děti komunikovat v Aj i v jiných předmětech – výuková metoda CLIL, od 6. ročníku 2. cizí jazyk.

 

 

Materiální vybavení: 

2 učebny s 25 PC, poslechová učebna pro výuku cizích jazyků, v každé třídě počítač s dataprojektorem a připojení na internet, 12 odborných učeben – v 8 interaktivní tabule.

 

Školní družina:

                                    Každý den začíná v 6.00 hod. a končí v 16.00 hod., pestrá nabídka aktivit pro děti.

 

Školní jídelna:

                        Výběr ze dvou jídel, bezhotovostní platby, objednávky prostřednictvím internetu.

 

Další nabídka:

                        Sportovní kurzy, školy v přírodě, ekologické aktivity, preventivní programy, plavecký a bruslařský výcvik, kulturní a společenské akce.

 

 

Lyžařský kurz, Soláňka - Soláň

13.2.2017

„Tento způsob zimy, zdá se mi, poněkud nešťastný!“, psal jsem loni. Letos se vše vrátilo k normálu a my jsme prožili krásný zimní týden na horách.

Naše škola každoročně pořádá lyžařský zájezd pro žáky 7. tříd. Letos jsme přibrali ještě žáky 8. a 9. tříd a uskutečnili pobyt pod Soláněm na naší oblíbené chatě Soláňka. Sněhové podmínky byly skoro vynikající pro tuto sezónu, sněhu bylo dostatek a my zažili parádní lyžování. Odjelo 31 žáků, nikdo neonemocněl a měli jsme jeden výron kotníku. Hlavní náplní dnů strávených na horách byla výuka sjezdového lyžování, podpořená kvalitní stravou a dostatkem odpočinku. Nechyběly přednášky z techniky lyžování, údržba a mazání lyží či zimní pobyt na horách. Horská služba nám připravila zajímavou  přednášku. Jednotlivá družstva si s pomocí paní vychovatelek připravovala zábavné programy, sepisovala zážitky z prožitého dne, které končily diskotékou, nechyběl ani závěrečný karneval. Ke konci pobytu se uskutečnil slalom na sjezdových lyžích. Všichni byli náramně spokojeni a jistě by si takový lyžařský kurz chtěli zopakovat. 

Mgr. Marek Tešnar

výsledková listina - zde

../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (10).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (11).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (12).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (13).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (14).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (15).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (3).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (4).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (5).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (6).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (7).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (8).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (9).JPG

Den řemesel

6.2.2017

V pátek 27. 1. 2017 se žáci 7. a 8. tříd zúčastnili akce pod názvem „Den řemesel“ pořádané SŠTO Lidická, Havířov-Šumbark. Pod dohledem mistrů odborného výcviku a za pomoci jejich učnů si chlapci mohli vyzkoušet některé činnosti, které souvisejí s prací v jejich oborech. S tesaři a truhláři si zkusili sestavit dřevěný model, skládačku, dřevěnou stoličku nebo rozebrat a složit krovy střechy na modelu domku. U kominíků zjišťovali, jestli je v komíně nějaká překážka. Klempíři jim pomohli vyrobit si z plechu píšťalku. S instalatéry spojovali plastové trubky a pájeli trubky měděné. Autotronici jim představili 3D tiskárnu a ukázali jim, jaké součástky se na ní dají vyrobit. Se zedníky si pak mohli zkusit obložit stěnu kachličkami. Seznámili se také s ukázkami práce automechaniků.

Chlapcům se akce velmi líbila. Získali nové zkušenosti, které jim v budoucnu mohou pomoci při výběru povolání.

Mgr. K. Walová

 

../foto_skolni_2016_2017/den_remesel (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/den_remesel (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/den_remesel (3).jpg
../foto_skolni_2016_2017/den_remesel (4).jpg
../foto_skolni_2016_2017/den_remesel (5).jpg
../foto_skolni_2016_2017/den_remesel (6).jpg
../foto_skolni_2016_2017/den_remesel (7).jpg
../foto_skolni_2016_2017/den_remesel (8).jpg
../foto_skolni_2016_2017/den_remesel (9).jpg

Akce školy - leden

25.1.2017

Prosinec
5. bruslení II. C, III. C
9. čtení v MŠ K. Dvořáčka, V. C
12. bruslení, I. A, I. B
  turnaj v kopané chlapci 4. a 5. tříd
16. beseda s myslivci, V. C
17. okresní kolo dějepisné olympiády II. stupeň
18. čtení v MŠ Lesní, V. B
19. bruslení II. C, III. C
20. DLO „Královna Koloběžka První“ III. ABC, IV. ABC
24. Muzeum Těšínska, „Hromnice“, VI. B
  DKMO, „Démoni současnosti“, VII. B
  matematická olympiáda Ok, II. stupeň
  „Robotika 2017“, Net Office, IX. A
  sálová kopaná, mladší hoši II. stupeň
25. exkurze SŠ Bohumín, IX. AB
  ME krasobruslení 8. třídy
  sálová kopaná, starší hoši II. stupeň
26. „Svíčky hromničky“,  IV. C
  bruslení III. A, III. B
27. čtení v MŠ K. Dvořáčka, V. A
  "Mladý chemik" - II. stupeň
  "Den řemesel"- výběr 7. a 8. tříd
31. "Kmit", vystoupení VI. AB, IX. BC, V. C

 

Exkurze SŠ Bohumín

25.1.2017

Dne 25.1.2017 se žáci třídy 9.A a 9.B zúčastnili exkurze v rámci předmětu pracovní činnosti – volba povolání, kterou pořádala  SŠ Bohumín ve formě Dne otevřených dveří. Žáci měli možnost nahlédnout do všech odborných dílen, které střední škola provozuje a kde připravuje své  studenty na konkrétní budoucí povolání. Po teoretickém úvodu si měli možnost žáci vždy v každé dílně prohlédnout pracovní náplň studijního oboru, podívali se , jak pracují frézy a soustruhy a jak se opravují automobily. Také si něco vyzkoušet sami z nabízených oborů např. řezání, nýtování, vrtání. Poté jsme se odebrali na prohlídku školní budovy, kde se nacházeli i odborné učebny, ve kterých studenti školy prezentovali své obory.

Žáci měli možnost si nechat učesat a upravit  své vlasy od studentů oboru kadeřník a také ochutnat flambované pokrmy, které připravili studenti oboru kuchař – číšník.

Tato exkurze byla připravena pro žáky, aby jim pomohla v rozhodování při volbě budoucího povolání.

Exkurze se žákům velmi líbila.

 Mgr.Miroslava Křemenová a Mgr.Jana Kijonková

../foto_skolni_2016_2017/bohumin (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/bohumin (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/bohumin (3).jpg
../foto_skolni_2016_2017/bohumin (4).jpg
../foto_skolni_2016_2017/bohumin (5).jpg
../foto_skolni_2016_2017/bohumin (6).jpg
../foto_skolni_2016_2017/bohumin (7).jpg
../foto_skolni_2016_2017/bohumin (8).jpg
../foto_skolni_2016_2017/bohumin (9).jpg

Ukázka programování robotů

25.1.2017

Dne 24. ledna se  žáci  IX.A  zúčastnili na SOŠ NET OFFICE krátké lekce z robotiky.

Pan profesor zdejší školy povykládal o své škole a studijním oboru a poté o úloze robotů v dnešní době.

Studenti prvního ročníku nám ukázali, jak se takový jednoduchý robot dá naprogramovat a jak potom vykonává pohyby, které jsme mu předem připravili. Studenti třetího ročníku zase předvedli, jak může robot chodit po předem nastavené čáře a jak dokáže chytit medvěda.

Naši žáci si všechno také mohli vyzkoušet.

Akce byla sice krátká, ale zajímavá.

A opět pomohla několika žákům s výběrem střední školy.

Zapsala Mgr. Jiřina Štrbová

../foto_skolni_2016_2017/roboti (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/roboti (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/roboti (3).jpg

Halová kopaná

25.1.2017

Halová kopaná mladších žáků, která se konala v úterý  24. 1. 2017 na Gymnáziu Orlová, nám mnoho úspěchů nepřinesla. Mladší žáci měli za účasti 6 týmů z celého města a přilehlého okolí rozlosovány 2 trojčlenné skupiny se systémem každý s každým. V naší skupině jsme porazili ZŠ Mládí 2:0 a prohráli jsme se  ZŠ K. Dvořáčka 0:1. V semifinále jsme prohráli s Dolní Lutyní (pozdějším vítězem) 1:2 a v souboji o 3. místo jsme opakovali prohru se  ZŠ K. Dvořáčka 1:3. Naši školu reprezentovali: Dominik Frýda, Dominik Plinta, Jiří Lipčák, Daniel Postředník (všichni 7.B),  Alex Ondruch ze 7.A, Michal Vadovič a Dominik Drigel ze 6.B a Dominik Valder ze 6.A. Všem reprezentantům děkujeme za pěknou předvedenou hru, která ovšem stačila pouze na 4. místo.

 

Mgr. Marek Tešnar

../foto_skolni_2016_2017/hal_kop (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/hal_kop (2).jpg