Organizace výuky od 10. 5. 2021

Pro II. stupeň ZŠ Školní.

Webináře k bezpečnému používání digitálních technologií

Učitelé dostali možnost zhlédnout webináře na téma "Sociální sítě bezpečně" a "Lákadla a rizika digitálních her". Získané poznatky následně využijí v tematické třídnické hodině.

Změny ve škole

Během nepřítomností žáků na ZŠ Školní proběhlo několik úprav.

Den Země Slezská

Na ZŠ Slezská 850 si žáci připomněli Den Země.

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021

Od 12. dubna 2021 bude probíhat rotační výuka pro žáky I. stupně.

Aktuality