Elektronická žákovská knížka

Od školního roku 2018/2019 byl na ZŠ Školní ve všech ročnících počínaje 3. třídami zahájen provoz Elektronické žákovské knížky.

Škola v přírodě 2

Žáků čtvrtých tříd ZŠ Školní v termínu 8.-14. 4. 2019 v Beskydech.

Minikopaná - okres

Účast našich mladších žáků ZŠ Školní.

Recyklované Velikonoce

Na ZŠ Školní.

Aktuality