# # # #

Aktuality:


Z důvodu přehlednosti jsou zprávy v aktualitách pravidelně mazány

a je možné je dohledat v jednotlivých podsekcích webu školy.

 

Orlovská veverka

22.2.2017

Letošní ¨Orlovská veverka¨- soutěž žáků základních škol - se konala opět na Základní škole Ke Studánce.

Za naši školu bojovalo 10 žáků, vždy chlapec a děvče z každého ročníku.

To, že bojovali opravdu velmi statečně potvrzuje krásné 2. místo ze 6 škol.

 

Medailově se umístili tito žáci:


1. místo - Cienciala Dominik - 5. tř., Kubošová Magdaléna- 4.tř., Hótová Eliška - 1.tř.

2. místo - Foltýn Vojtěch - 3. tř.

3. místo - Chodura Matěj - 2. tř.

 

Dále se zúčastnili: Šimon Chodura, Ella Sordylová, Karolína Klajmanová, Tobias Mec a Zuzana Makovská

 

Všem dětem blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci a pěkné, sportovní chování.

 

J.Wotkeová

 

../foto_skolni_2016_2017/veverka_ist (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/veverka_ist (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/veverka_ist (3).jpg

Prvňáci se učili pečovat o svůj chrup

22.2.2017

V úterý 21. února se žáci  I. B zúčastnili přednášky „Veselé zoubky“. Společně zhlédli Hurvínkův příběh o bolavém zubu, naučili se čistit svůj chrup a nakonec splnili úkoly v pracovním listu. Děti dostaly od společnosti DM drogerie markt  s.r.o., která tento preventivní program vytvořila, pěkné dárky, které jim mohou dopomoci k lepší péči o své zoubky.

Mgr. M. Bartoňková

 

../foto_skolni_2016_2017/zoubky (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/zoubky (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/zoubky (3).JPG

Hodina grafomotoriky pro předškoláky

19.2.2017

Ve dnech 13., 15. a 16. února přivítaly paní učitelky ze ZŠ Školní předškoláky z MŠ K. Dvořáčka. Připravily si pro ně hodinu plnou aktivit a činností, které by je měly podpořit ve správném vývoji grafomotorických schopností – navození špetkového úchopu, rozvoj jemné motoriky, práce s plastelínou, cvičení pro aktivní uvolnění ruky a koordinaci pohybů a různé uvolňovací cviky na pracovních listech, mazací tabulce nebo tabuli. Budoucím prvňáčkům se připravený program velmi líbil a pevně věříme, že nabyté schopnosti úspěšně využijí v hodinách psaní v první třídě.

 

../foto_skolni_2016_2017/grafomotorika (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/grafomotorika (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/grafomotorika (3).JPG
../foto_skolni_2016_2017/grafomotorika (4).JPG
../foto_skolni_2016_2017/grafomotorika (5).JPG
../foto_skolni_2016_2017/grafomotorika (6).JPG
../foto_skolni_2016_2017/grafomotorika (7).JPG
../foto_skolni_2016_2017/grafomotorika (8).JPG

Ve škole jsme filmovali

19.2.2017

V prosinci r. 2016 jsme se zapojili do soutěže nadačního fondu NABLA. Úkolem bylo natočit video s fyzikálními pokusy – zábavnou formou a hlavně správně fyzikálně prezentované. Téma – FyzShow v kuchyni. Nápad nás zaujal a tak po pečlivé přípravě jsme natočili 8 minutové video – náš první filmový počin. 5 žáků 9.ročníku včetně kameramana a 2 žákyně z 1. a 2. třídy si v příběhu o narozeninovém menu Kluci a holky v akci vyzkoušeli „stát“ před kamerou, na vlastní kůži zažili nekonečné opakování záběrů, zkažené klapky, přebrepty… I když jsme nakonec  filmového Oskara ani Lva nezískali, zažili jsme spoustu legrace a všechny to moc bavilo. Odměna byla příjemná – před Vánocemi vítané dobroty a ještě zbylo na plánovanou prezentaci našich fyzikálních hrátek . A tímto malým dárečkem jsme se asi stali prvními gratulanty naší škole k jejímu 40. výročí založení.                                   

Za „filmový štáb“ Mgr. Růžena Miczová

 

../foto_skolni_2016_2017/filmovani (1).png
../foto_skolni_2016_2017/filmovani (2).png
../foto_skolni_2016_2017/filmovani (3).png
../foto_skolni_2016_2017/filmovani (4).png
../foto_skolni_2016_2017/filmovani (5).png
../foto_skolni_2016_2017/filmovani (6).png

První setkání se školou

13.2.2017

Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na akci

První setkání se školou

2. března 2017       

15:30  - 16:30 hod.

 

Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče - děti se zábavnou a hravou formou seznámí se školním prostředím a základními školními činnostmi

Proč si vybrat naši školu

 

Výsledky školy jsou hodnoceny Českou školní inspekcí jako dlouhodobě nadprůměrné.

Technické vybavení školy je srovnatelné s moderním evropským standardem.

 

Výuka:           Respektujeme zájem a nadání dětí, volíme moderní vyučovací metody, vyučování obohacujeme o krátkodobé a dlouhodobé projekty, uskutečňujeme celoškolní projektové dny, spolupracujeme s evropskými školami, ve vědomostních soutěžích se naši žáci umísťují na předních místech v okresních, krajských i celostátních kolech. V některých předmětech žákům nabízíme dělené hodiny

 

Jazyky:          Od 1. třídy vyučujeme anglický jazyk, v naší škole učíme děti komunikovat v Aj i v jiných předmětech – výuková metoda CLIL, od 6. ročníku 2. cizí jazyk.

 

 

Materiální vybavení: 

2 učebny s 25 PC, poslechová učebna pro výuku cizích jazyků, v každé třídě počítač s dataprojektorem a připojení na internet, 12 odborných učeben – v 8 interaktivní tabule.

 

Školní družina:

                                    Každý den začíná v 6.00 hod. a končí v 16.00 hod., pestrá nabídka aktivit pro děti.

 

Školní jídelna:

                        Výběr ze dvou jídel, bezhotovostní platby, objednávky prostřednictvím internetu.

 

Další nabídka:

                        Sportovní kurzy, školy v přírodě, ekologické aktivity, preventivní programy, plavecký a bruslařský výcvik, kulturní a společenské akce.

 

 

Lyžařský kurz, Soláňka - Soláň

13.2.2017

„Tento způsob zimy, zdá se mi, poněkud nešťastný!“, psal jsem loni. Letos se vše vrátilo k normálu a my jsme prožili krásný zimní týden na horách.

Naše škola každoročně pořádá lyžařský zájezd pro žáky 7. tříd. Letos jsme přibrali ještě žáky 8. a 9. tříd a uskutečnili pobyt pod Soláněm na naší oblíbené chatě Soláňka. Sněhové podmínky byly skoro vynikající pro tuto sezónu, sněhu bylo dostatek a my zažili parádní lyžování. Odjelo 31 žáků, nikdo neonemocněl a měli jsme jeden výron kotníku. Hlavní náplní dnů strávených na horách byla výuka sjezdového lyžování, podpořená kvalitní stravou a dostatkem odpočinku. Nechyběly přednášky z techniky lyžování, údržba a mazání lyží či zimní pobyt na horách. Horská služba nám připravila zajímavou  přednášku. Jednotlivá družstva si s pomocí paní vychovatelek připravovala zábavné programy, sepisovala zážitky z prožitého dne, které končily diskotékou, nechyběl ani závěrečný karneval. Ke konci pobytu se uskutečnil slalom na sjezdových lyžích. Všichni byli náramně spokojeni a jistě by si takový lyžařský kurz chtěli zopakovat. 

Mgr. Marek Tešnar

 

../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (10).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (11).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (12).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (13).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (14).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (15).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (3).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (4).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (5).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (6).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (7).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (8).JPG
../foto_skolni_2016_2017/lyzak_2017 (9).JPG

Den řemesel

6.2.2017

V pátek 27. 1. 2017 se žáci 7. a 8. tříd zúčastnili akce pod názvem „Den řemesel“ pořádané SŠTO Lidická, Havířov-Šumbark. Pod dohledem mistrů odborného výcviku a za pomoci jejich učnů si chlapci mohli vyzkoušet některé činnosti, které souvisejí s prací v jejich oborech. S tesaři a truhláři si zkusili sestavit dřevěný model, skládačku, dřevěnou stoličku nebo rozebrat a složit krovy střechy na modelu domku. U kominíků zjišťovali, jestli je v komíně nějaká překážka. Klempíři jim pomohli vyrobit si z plechu píšťalku. S instalatéry spojovali plastové trubky a pájeli trubky měděné. Autotronici jim představili 3D tiskárnu a ukázali jim, jaké součástky se na ní dají vyrobit. Se zedníky si pak mohli zkusit obložit stěnu kachličkami. Seznámili se také s ukázkami práce automechaniků.

Chlapcům se akce velmi líbila. Získali nové zkušenosti, které jim v budoucnu mohou pomoci při výběru povolání.

Mgr. K. Walová

 

../foto_skolni_2016_2017/den_remesel (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/den_remesel (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/den_remesel (3).jpg
../foto_skolni_2016_2017/den_remesel (4).jpg
../foto_skolni_2016_2017/den_remesel (5).jpg
../foto_skolni_2016_2017/den_remesel (6).jpg
../foto_skolni_2016_2017/den_remesel (7).jpg
../foto_skolni_2016_2017/den_remesel (8).jpg
../foto_skolni_2016_2017/den_remesel (9).jpg

Akce školy - leden

25.1.2017

Prosinec
5. bruslení II. C, III. C
9. čtení v MŠ K. Dvořáčka, V. C
12. bruslení, I. A, I. B
  turnaj v kopané chlapci 4. a 5. tříd
16. beseda s myslivci, V. C
17. okresní kolo dějepisné olympiády II. stupeň
18. čtení v MŠ Lesní, V. B
19. bruslení II. C, III. C
20. DLO „Královna Koloběžka První“ III. ABC, IV. ABC
24. Muzeum Těšínska, „Hromnice“, VI. B
  DKMO, „Démoni současnosti“, VII. B
  matematická olympiáda Ok, II. stupeň
  „Robotika 2017“, Net Office, IX. A
  sálová kopaná, mladší hoši II. stupeň
25. exkurze SŠ Bohumín, IX. AB
  ME krasobruslení 8. třídy
  sálová kopaná, starší hoši II. stupeň
26. „Svíčky hromničky“,  IV. C
  bruslení III. A, III. B
27. čtení v MŠ K. Dvořáčka, V. A
  "Mladý chemik" - II. stupeň
  "Den řemesel"- výběr 7. a 8. tříd
31. "Kmit", vystoupení VI. AB, IX. BC, V. C

 

Exkurze SŠ Bohumín

25.1.2017

Dne 25.1.2017 se žáci třídy 9.A a 9.B zúčastnili exkurze v rámci předmětu pracovní činnosti – volba povolání, kterou pořádala  SŠ Bohumín ve formě Dne otevřených dveří. Žáci měli možnost nahlédnout do všech odborných dílen, které střední škola provozuje a kde připravuje své  studenty na konkrétní budoucí povolání. Po teoretickém úvodu si měli možnost žáci vždy v každé dílně prohlédnout pracovní náplň studijního oboru, podívali se , jak pracují frézy a soustruhy a jak se opravují automobily. Také si něco vyzkoušet sami z nabízených oborů např. řezání, nýtování, vrtání. Poté jsme se odebrali na prohlídku školní budovy, kde se nacházeli i odborné učebny, ve kterých studenti školy prezentovali své obory.

Žáci měli možnost si nechat učesat a upravit  své vlasy od studentů oboru kadeřník a také ochutnat flambované pokrmy, které připravili studenti oboru kuchař – číšník.

Tato exkurze byla připravena pro žáky, aby jim pomohla v rozhodování při volbě budoucího povolání.

Exkurze se žákům velmi líbila.

 Mgr.Miroslava Křemenová a Mgr.Jana Kijonková

../foto_skolni_2016_2017/bohumin (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/bohumin (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/bohumin (3).jpg
../foto_skolni_2016_2017/bohumin (4).jpg
../foto_skolni_2016_2017/bohumin (5).jpg
../foto_skolni_2016_2017/bohumin (6).jpg
../foto_skolni_2016_2017/bohumin (7).jpg
../foto_skolni_2016_2017/bohumin (8).jpg
../foto_skolni_2016_2017/bohumin (9).jpg

Ukázka programování robotů

25.1.2017

Dne 24. ledna se  žáci  IX.A  zúčastnili na SOŠ NET OFFICE krátké lekce z robotiky.

Pan profesor zdejší školy povykládal o své škole a studijním oboru a poté o úloze robotů v dnešní době.

Studenti prvního ročníku nám ukázali, jak se takový jednoduchý robot dá naprogramovat a jak potom vykonává pohyby, které jsme mu předem připravili. Studenti třetího ročníku zase předvedli, jak může robot chodit po předem nastavené čáře a jak dokáže chytit medvěda.

Naši žáci si všechno také mohli vyzkoušet.

Akce byla sice krátká, ale zajímavá.

A opět pomohla několika žákům s výběrem střední školy.

Zapsala Mgr. Jiřina Štrbová

../foto_skolni_2016_2017/roboti (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/roboti (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/roboti (3).jpg

Halová kopaná

25.1.2017

Halová kopaná mladších žáků, která se konala v úterý  24. 1. 2017 na Gymnáziu Orlová, nám mnoho úspěchů nepřinesla. Mladší žáci měli za účasti 6 týmů z celého města a přilehlého okolí rozlosovány 2 trojčlenné skupiny se systémem každý s každým. V naší skupině jsme porazili ZŠ Mládí 2:0 a prohráli jsme se  ZŠ K. Dvořáčka 0:1. V semifinále jsme prohráli s Dolní Lutyní (pozdějším vítězem) 1:2 a v souboji o 3. místo jsme opakovali prohru se  ZŠ K. Dvořáčka 1:3. Naši školu reprezentovali: Dominik Frýda, Dominik Plinta, Jiří Lipčák, Daniel Postředník (všichni 7.B),  Alex Ondruch ze 7.A, Michal Vadovič a Dominik Drigel ze 6.B a Dominik Valder ze 6.A. Všem reprezentantům děkujeme za pěknou předvedenou hru, která ovšem stačila pouze na 4. místo.

 

Mgr. Marek Tešnar

../foto_skolni_2016_2017/hal_kop (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/hal_kop (2).jpg