Informace k provozu škol od 12. dubna 2021

Od 12. dubna 2021 bude probíhat rotační výuka pro žáky I. stupně.

Dodatečná informace k přijímacímu řízení na SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo s účinností od 6. 4. 2021 dodatek k přijímacímu řízení na SŠ, ve kterém určuje:

Zápis do 1. tříd

Na ZŠ Školní proběhne letos přes elektronickou přihlášku, kterou naleznete v této aktualitě:

Aktuální informace k přijímacímu řízení na SŠ

Na základě vydaných opatření obecné povahy MŠMT ke dni 15. 3. 2021 bychom vás chtěli seznámit se změnami v přijímacím řízení na SŠ a další změnou termínu vydávání zápisových lístků.

Informace k posunutí termínu jednotné přijímací zkoušky na SŠ a vydávání zápisových lístků

Rozhodnutím MŠMT se termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 mění.

Aktuality