Planetárium

V rámci výuky přírodovědy navštívily třídy V. A, B, C a VI. A ZŠ Školní Planetárium v Ostravě.

III. A v Orlové-Městě

Jelikož součástí Prvouky 3. třídy je učivo o Orlové, vydali se žáci ZŠ Školní 8. 11. do Orlové 1.

Hmyzí povídání

Hodina I. B ZŠ Školní.

Florbal mladších žáků

Městského kola ve florbalu se účastnili mladší žáci ZŠ Školní.

Čeps cup

Okresní kolo ve florbalu s účastní žáků ZŠ Školní.

Aktuality