# # # # #

Aktuality:


Z důvodu přehlednosti jsou zprávy v aktualitách pravidelně mazány

a je možné je dohledat v jednotlivých podsekcích webu školy.

 

Residomo Havířovská desítka

16.10.2017

V sobotu 14. 10. 2017 se běžel již 3. ročník Havířovské desítky, kvůli indispozici některých závodníků jsme do štafety 4x 2,5 km nasadili zástupce města Orlová, žáky 6. a 7. ročníků ZŠ Školní 862 a GOA, v konkurenci  24 štafet jsme obsadili krásné 10. místo s nejmladší štafetou v celém startovním poli. Čas 47:37 na 10 km dává famózní průměr 4:46 min/km. O tento úspěch se zasloužili: Petra Vitovská, Hana Tešnarová, Klára Stanieková a David Krempaský. Nutno dodat, že skvělého vodiče jim dělal Martin Staniek, kterému patří také velký dík.

Marek Tešnar – H10 za 43:20 min.    

 

../foto_skolni_2017_2018/residomo (1).JPG
../foto_skolni_2017_2018/residomo (2).JPG
../foto_skolni_2017_2018/residomo (3).JPG

MK ve stolním tenise

16.10.2017

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se uskutečnilo MK ve stolním tenise na ZŠ U Kapličky. Účastnilo se 5 škol a turnaj trval 3 hodiny. Jednoduše řečeno, obsadili jsme všechny kategorie, ve 3 jsme byli druzí a pouze st. chlapci byli pátí. Děkujeme všem reprezentantům naší školy, kteří podali kvalitní výkony: Kristýna Paszová a Martina Vantuchova (6.B), Miroslav Horváth (6.A), Martin Ligus a Šimon Dzuba (7.B), Vanesa Fričová (8.A), Dominik Frýda (8.B), Tereza Cholevíková, Tomáš Sobotík a Oliver Špacír (všichni 9.C).

 

Mgr. Marek Tešnar 

 

../foto_skolni_2017_2018/stolni_tenis_mk (1).jpg
../foto_skolni_2017_2018/stolni_tenis_mk (2).jpg
../foto_skolni_2017_2018/stolni_tenis_mk (3).jpg

Informace pro rodiče

20.9.2017

Na den 29.9.2017 vyhlašuje ředitelka školy volný den z organizačních a technických důvodů.

 

Cyklistický závod

18.9.2017

Ve čtvrtek 14. 9. 2017 se za krásného počasí uskutečnil tradiční cyklistický závod do vrchu. Naše škola opět po roce obhájila vítězství a získala 1. místo a Pohár orlovských škol. Bojovalo se v několika kategoriích a úspěchy našich cyklistů dokumentují fotografie. Za vzornou reprezentaci školy děkujeme těmto závodníkům: Dominik Frýda, Dominik Plinta, Daniel Kučera, Natálie Sikorová (8.B), Daniel Beneš, Jan Janeta, Vanesa Fričová (8.A), Martin Ligus (7.B), Matěj Vaštyl, Kateřina Nosková (7.A), Dominik Babečka (5.B),Adéla Szkutová (5.A)

Mgr. Marek Tešnar

 

../foto_skolni_2017_2018/cyklo_zavod (1).jpg
../foto_skolni_2017_2018/cyklo_zavod (2).jpg
../foto_skolni_2017_2018/cyklo_zavod (3).jpg
../foto_skolni_2017_2018/cyklo_zavod (4).jpg
../foto_skolni_2017_2018/cyklo_zavod (5).jpg
../foto_skolni_2017_2018/cyklo_zavod (6).jpg

První den v 1. třídách

5.9.2017

Pondělí 4. září byl pro prvňáčky výjimečný den. Stali se opravdovými žáky základní školy. Paní učitelky uvítaly děti i s rodiči, pan starosta Ing. Tomáš Kuča jim popřál šťastný start do školního roku. Každý si odnesl malé dárky a pamětní list. Po slavnostním uvítání proběhly informativní třídní schůzky pro rodiče. Našich prvňáčků se mezitím ujali jejich starší kamarádi z devátých tříd a provedli je po škole. Přejeme našim novým žákům úspěšný školní rok plný nových vědomostí, dovedností a zážitků.

 

../foto_skolni_2017_2018/prvni_den (1).JPG
../foto_skolni_2017_2018/prvni_den (2).JPG
../foto_skolni_2017_2018/prvni_den (3).JPG
../foto_skolni_2017_2018/prvni_den (4).JPG
../foto_skolni_2017_2018/prvni_den (5).JPG
../foto_skolni_2017_2018/prvni_den (6).JPG
../foto_skolni_2017_2018/prvni_den (7).JPG
../foto_skolni_2017_2018/prvni_den (8).JPG

Recyklohraní

3.9.2017

RECYKLOHRANÍ na naší škole – zpětná vazba

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 0 televizí, 0 monitorů a 234,00 kg drobného elektra

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 0 televizí, 0 monitorů a 234,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 5,67 MWh elektřiny, 403,14 litrů ropy,  m3 vody a 0,11 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,04 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 4,49 tun.

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 0 televizí, 0 monitorů a 40,00 kg drobného elektra. Tím jsme uspořili 0,97 MWh elektřiny, 68,91 litrů ropy, m3 vody a 0,02 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,18 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 0,77 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení

jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

 

Mgr. Jana Pechová, koordinátor EEVO

 

Třídní schůzky

3.9.2017

Třídní schůzky se budou konat dne 7.9.2017 v 16,30hod, mimo 1.tříd.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

30.8.2017

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na zahájení školního roku 2017/2018, které proběhne 4. září 2017 od 8:30 do 9:30. Od 9:00 proběhne třídní schůzka, kde se dozvíte základní informace.

 

Zahájení školního roku 2017/2018

27.8.2017

Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4.září v 8,00h.