# # # #

Aktuality:


Z důvodu přehlednosti jsou zprávy v aktualitách pravidelně mazány

a je možné je dohledat v jednotlivých podsekcích webu školy.

 

Zápis do 1. tříd na ZŠ Školní

25.4.2017

20. a 21. dubna proběhl na všech orlovských základních školách zápis do prvních tříd. Také naše škola v těchto dnech přivítala mnoho budoucích prvňáčků, kteří předvedli, že jsou velmi šikovní. Paní učitelky si vyslechly spoustu básniček a písniček, od dětí se dozvěděly, na co se ve škole nejvíce těší a děti je překvapily svými znalostmi a dovednostmi. Na závěr si každý předškolák odnesl malé dárečky, které pro ně vyrobili jejich starší spolužáci.

My se na budoucí prvňáčky moc těšíme a srdečně je zveme 12. května 2017 v 9:00 na akci ŠKOLA PŘED ŠKOLOU, kde se setkají se svou paní učitelkou a novými spolužáky a vyzkouší si, jaké je to být školákem.

 

../foto_skolni_2016_2017/zapis (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/zapis (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/zapis (3).jpg
../foto_skolni_2016_2017/zapis (4).jpg
../foto_skolni_2016_2017/zapis (5).jpg
../foto_skolni_2016_2017/zapis (6).jpg
../foto_skolni_2016_2017/zapis (7).jpg
../foto_skolni_2016_2017/zapis (8).jpg

Sběr papíru - březen

25.4.2017

 

Březen
I.A 272
I.B 271
II.A 113
II.B 90
II.C 298
III.A 75
III.B 0
III.C 306
IV.A 55
IV.B 136
IV.C 39
V.A 42
V.B 217
V.C 94
VI.A 35
VI.B 67
VII.A 39
VII.B 78
VIII.A 43
VIII.B 0
VIII.C 0
IX.A 0
IX.B 0
IX.C 16

 

Street hockey

23.4.2017

Po dlouhých 7 letech se nám opět podařilo postoupit přes Dolní Lutyni do finále RBP Street hockey. Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se hrálo v hale na Dubině; dlouhé čekání a stísněné prostory nebyly ovšem optimální podmínky. Soupeři z Hlučína byli lepší a porazili nás 7:2, hned v dalším kole se střetli s pozdějšími vítězi a také se poroučeli domů. Úspěchem pro nás byl již postup do finále, které si Michal Vadovič a Kryštof Klosko (6.B) mohou zopakovat za rok, to se už nepodaří zástupcům 7.B, kterými byli Daniel Postředník, Dominik Frýda, Jiří Lipčák a Dominik Plinta.

 

Mgr. Marek Tešnar

 

../foto_skolni_2016_2017/st_hockey (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/st_hockey (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/st_hockey (3).jpg
../foto_skolni_2016_2017/st_hockey (4).jpg
../foto_skolni_2016_2017/st_hockey (5).jpg

Den Země

23.4.2017

Ve středu 19. 4. 2017 se VII.B v DDM Orlová zúčastnila prohlídky a soutěžení v přírodopisném oddělení DDM pořádanému ke Dni Země. Byla to akce za odměnu naší třídě, která čistí a zušlechťuje okolí naší školy, čímž každý týden v pracovních činnostech vykonává oslavu Dne Země.

 

Mgr. Marek Tešnar

 

../foto_skolni_2016_2017/den_zeme (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/den_zeme (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/den_zeme (3).jpg

Školní jídelna

23.4.2017

Upozornění pro strávníky

Podle zákona 561/2004 Sb.,§ 119 nárok na školní stravování mají pouze žáci v době jejich pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje rovněž první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole. V tento den může strávník odebrat oběd do jídlonosičů, vždy před výdejem jídel od 11,20 do 11,40 hodin. Další dny nemoci a další nepřítomnosti si musí strávník odhlásit. U neodhlášených, a to i u neodebraných obědů od druhého dne absence žáka ve škole, bude na konci měsíce (dle evidence ve třídní knize) doúčtován doplatek výrobních nákladů na 1 oběd / tj. do 63,- Kč/, který musí uhradit strávník. Doplatek nedotované stravy je nutné uhradit nejpozději do konce následujícího měsíce. Tento postup je nařízen vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování.

 

Velikonoční výstavka

17.4.2017

V předvelikonočním týdnu proběhla v prostorách družiny na ZŠ Školní tradiční velikonoční výstavka. Rodiče si mohli prohlédnout nádherné výrobky, které děti zhotovily pod dohledem svých vychovatelek. Stoly se prohýbaly pod vajíčky, beránky, zajíčky, ptáčky, jarními květinami a dalšími výtvory s jarní nebo velikonoční tématikou. Tato akce se setkala s velkým zájmem ze strany rodičů i dětí, protože jde na první pohled vidět, že žáci vytváří svá díla s velkou kreativitou a chutí.

 

../foto_skolni_2016_2017/velik_vystava (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/velik_vystava (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/velik_vystava (3).JPG
../foto_skolni_2016_2017/velik_vystava (4).JPG
../foto_skolni_2016_2017/"velik_vystava
../foto_skolni_2016_2017/velik_vystava (7).JPG

Staňme se malíři plakátů

10.4.2017

Na světě jsou miliony domácností a každá z nich používá spoustu přístrojů a spotřebičů.

Když doslouží, nebo se nám „jen“ přestanou líbit a chceme mít hezčí a modernější, je potřeba ty staré nějak zlikvidovat. Ale jak ?

To bylo tématem k zadání práce „Staňme se malíři plakátů“ pro nás, žáky třídy III.C

Ve skupinách  jsme vytvářeli plakáty, aby lidé nevyhazovali staré nepotřebné elektrické přístroje do popelnice či kontejneru na směsný odpad a ani do přírody, ale odvezli je do sběrného dvora, nebo na jiné sběrné místo.

Jako předloha nám posloužila  videoprojekce České televize DOKOLA, kde jsme názorně viděli, co vše se dá ze starých, nepotřebných elektrospotřebičů vyrobit.

Práce nám paní učitelka vystavila na nástěnce, aby se ostatní žáci školy mohli seznámit s našimi plakáty.

Jana Pechová + žáci III.C

 

../foto_skolni_2016_2017/maliri (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/maliri (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/maliri (3).JPG
../foto_skolni_2016_2017/maliri (4).JPG
../foto_skolni_2016_2017/maliri (5).JPG
../foto_skolni_2016_2017/maliri (6).JPG

Akce školy - březen

10.4.2017

Březen
1. čtení v MŠ Lesní, V. B
  "Marvin" Divadlo, VII. AB, VIII. C
2. městská přehlídka dětských recitátorů
  Recitační soutěž, MK, DDM, II. stupeň
  bruslení IV. A, IV. B
  první setkání se školou, akce pro předškoláky
9. vybíjená MK, II. stupeň
  Street hockey, II. Stupeň
10. čtení v MŠ K. Dvořáčka, V. A
20. čtení v MŠ Lesní, V. C
21. "Matematický cvrček", 2. a 3. ročník
  "Matematická klokánek", 4. a 5. ročník
  "Matematický klokan", 6. - 9. ročník
22. "Mladý chemik", soutěž II. Stupeň
  "Velikonoce v muzeu", II. B
28. Záškoláctví", beseda, VIII. B
29. "Vitamínový den", 2. - 4. třídy
  "Na světě nejsi sám“, V. A, V. B.
  "Na světě nejsi sám“, V. C, IV. B.
  čtení v MŠ K. Dvořáčka, V. B
31. "Velikonoce v Muzeu", IV. C

 

Vitamínový den

3.4.2017

Ve středu 29. března proběhl na naší škole Vitamínový den, který si pro naše žáky připravila firma MK Fruit s.r.o.  Děti si prohloubily své znalosti o zdravém životním stylu, připomněly si potraviny, které jsou pro jejich zdraví prospěšné a naopak ty, které zdraví neprospívají. Součástí akce byla i ochutnávka čerstvě lisované šťávy, koktejlu nebo 100% jablečného moštu. Na závěr si každý žák mohl vyrobit zdravý špíz z připraveného ovoce a zeleniny.  Tato netradiční zdravá hodina ve ZDRAVÉ ŠKOLE měla pozitivní ohlas u žáků i učitelů.

 

../foto_skolni_2016_2017/vitaminovy (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/vitaminovy (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/vitaminovy (3).JPG
../foto_skolni_2016_2017/vitaminovy (4).JPG
../foto_skolni_2016_2017/vitaminovy (5).JPG
../foto_skolni_2016_2017/vitaminovy (6).JPG

Beseda 5. a 4.tříd

3.4.2017

29. března proběhla na naší škole beseda s názvem Na světě nejsi sám. Besedy se zúčastnili žáci 5. a 4. tříd. S Mgr. Šebestovou besedovali o tom, jak zvládat své negativní emoce, že je důležité ocenit sebe samého, umět požádat o pomoc a také umět pomoci. Besedovali o šikaně, jak se jí bránit a o zodpovědnosti k sobě i ke společnosti. Žáci se aktivně zapojovali do diskuse a beseda se jim velmi líbila.

Mgr. M. Kopecká

 

../foto_skolni_2016_2017/beseda_45 (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/beseda_45 (2).JPG

Mladý chemik

26.3.2017

Mladý chemik započal už na konci minulého roku, v celé ČR se zapojilo přes  11000 žáků, v našem kraji něco přes 1000. Ve školním kole jsem testoval 12 nadějných chemiků a z nich jsem vybral 3 nejlepší do krajského kola. Z našich žáku si nejlépe vedl Filip Rudol, který postoupil do druhého (praktického) kola a celkově obsadil pěkné 26. místo. Nejprve absolvoval přípravný kurz ve Světě techniky a poté laboratorní kolo na SPŠCH. Slavnostní vyhlášení proběhlo 22. 3. 2017 ve Světě techniky v DOV, následovalo chemické představení, raut, volná prohlídka a na závěr 3D kino, celý den jsme si krásně užili.

 

Mgr. Marek Tešnar

 

../foto_skolni_2016_2017/m_ch (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/m_ch (2).jpg

Dotace MŠMT pro ZŠ Školní 862

8.3.2017

 

ZŠ Školní 862 využila možnosti čerpat peníze ze strukturálních fondů EU projektem Vše pro školu z výzvy MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Pro naši školu jsme z tohoto dotačního titulu získali 1 730 000 Kč.

Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách podporou zjednodušeného vykazování – tzv Šablony pro MŠ a ZŠ. Finance použijeme na několik aktivit.

1.aktivita - pomoc žákům postiženým dlouhodobým neúspěchem – jde o dočasnou podporu školním asistentem.

2. aktivita – CLIL ve výuce na ZŠ.

Jako škola s rozšířenou výukou jazyků využijeme dotaci na vzdělávání pedagogů, kteří budou učit část svého předmětu v angličtině.

3. aktivita – doučování žáků  ohrožených školním neúspěchem především v hlavních předmětech.

4. aktivita – odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků. Půjde o poskytování informací spojené s konkrétními tématy souvisejícími nejen s naší školou, ale i s celkovým vzdělávacím systémem.

Aktivity v rámci tohoto projektu jsme zahájili již v lednu 2017 a projekt bude ukončen v prosinci 2018.

Již nyní však můžeme konstatovat, že dotace je velmi účelně využívána a přispívá ke zlepšení kvality výuky, motivaci žáků pro výuku a tím i v mnohých případech ke zlepšení jejich prospěchu.

 

 Mgr. Hana Rettová , ředitelka školy

 

 

Naši recitátoři

7.3.2017

Ve čtvrtek 2. března vítězky našeho školního kola soutěžily v městském kole recitační soutěže.

Ve velké konkurenci nás vzorně reprezentovaly Karolína Klajmanová ze III.A, Jindřiška Bačová ze III.C,  Eliška Drastichová ze IV.A a Anežka Šidlová z V.B. Mile překvapil výkon Jindřišky Bačové, která zvítězila ve své kategorii a počátkem dubna si změří síly a umění slova v okresním kole v Havířově. Přejeme jí mnoho štěstí. Po soutěži recitátoři navštívili prvňáky, aby zúročili své dovednosti v hodině čtení. Předčítali jim  veselé příběhy či básničky. Všem se společná hodina velmi líbila.

 

Mgr. M. Bartoňková

 

 

../foto_skolni_2016_2017/recitatori (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/recitatori (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/recitatori (3).JPG
../foto_skolni_2016_2017/recitatori (4).JPG
../foto_skolni_2016_2017/recitatori (5).JPG
../foto_skolni_2016_2017/recitatori (6).JPG

První setkání se školou

5.3.2017

Ve čtvrtek 2. března naši školu navštívili budoucí prvňáčci i se svými rodiči. Děti si za pomocí paních učitelek vyzkoušely pestrou škálu školních dovedností – určování počtu, poznávání čísel, jednoduché počítání, hledání slov podle začínajícího písmene, skládání obrázků, anglické povely a některá jednoduchá anglická slovíčka. Některých činností se zúčastnili i rodiče. Předškoláci byli velmi šikovní a všechny připravené aktivity zvládali s velkým elánem a chutí. Srdečně je tedy zveme k zápisu do 1. třídy, který se bude na naší škole konat 20. a 21. dubna.

 

../foto_skolni_2016_2017/prvni_setkani (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_setkani (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_setkani (3).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_setkani (4).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_setkani (5).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_setkani (6).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_setkani (7).JPG