# # # #

Aktuality:


Z důvodu přehlednosti jsou zprávy v aktualitách pravidelně mazány

a je možné je dohledat v jednotlivých podsekcích webu školy.

 

MK ve stolním tenise

24.10.2016

Ve čtvrtek 20. 10. 2016 se uskutečnilo MK ve stolním tenise na ZŠ U Kapličky. Účastnilo se 5 škol a turnaj trval necelé 4 hodiny. Jednoduše řečeno, obsadili jsme všechny kategorie, 3 jsme vyhráli a pouze ml. chlapci byli pátí. Těšíme se na okresní kolo, kde bude větší konkurence. Děkujeme všem reprezentantům naší školy, kteří podali kvalitní výkony: Natálie Sikorová, Vanesa Fričová a Daniel Postředník (7.B), Filip Bernatík a Šimon Dzuba (6.B), Kateřina Sikorová, Kristýna Pokorná, Tomáš Branny, Daniel Czolko a Břetislav Jančar (všichni 9.C).

 

Mgr. Marek Tešnar 

../foto_skolni_2016_2017/st_ten (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/st_ten (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/st_ten (3).jpg
../foto_skolni_2016_2017/st_ten (4).jpg

Základní škola Školní 862 na Slovensku

20.10.2016

Již 8. rokem pokračuje naše spolupráce se slovenskou školou v Pružině.

Dne 19. října 2016 jsme se vypravili k našim zahraničním sousedům do slovenského městečka Pružina, s jejichž základní školou se již několik let přátelíme a vzájemně navštěvujeme. Letošní rok byla hostitelem Základní škola Štefana Závodníka. Byl pro nás připraven bohatý program. Po vzájemném představení a seznámení jsme se vypravili do místní jeskyně Dúpna, kde jsme se dozvěděli od člena speleologické společnosti plno zajímavostí. Návštěva jeskyně byla velmi dobrodružná a poučná. Vidět zimoviště netopýrů je

pro každého jistě velmi atraktivní. Odpoledne jsme zavítali na biofarmu, kde jsme ochutnali výrobky z ovčího mléka, seznámili se s jejich výrobou a prohlédli jsme si výběhy s ovcemi. Na závěr jsme si výborné a zdravé lahůdky nakoupili i domů. Již teď se těšíme na příští školní rok, kdy své přátele ze Slovenska pohostíme my.

 

Žáci V. A a V. B

 

../foto_skolni_2016_2017/pruzina (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/pruzina (10).JPG
../foto_skolni_2016_2017/pruzina (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/pruzina (3).JPG
../foto_skolni_2016_2017/pruzina (4).JPG
../foto_skolni_2016_2017/pruzina (5).JPG
../foto_skolni_2016_2017/pruzina (6).JPG
../foto_skolni_2016_2017/pruzina (7).JPG
../foto_skolni_2016_2017/pruzina (8).JPG
../foto_skolni_2016_2017/pruzina (9).JPG

Zátopkova štafeta

20.10.2016

Letos se Zátopkova štafeta konala nově na ZŠ Mládí, běželo se v pozdějším termínu 19. 10. 2016 a na kratší trati 320 m. Běžely se 2 rozběhy a my jsme nakonec obsadili 3. místo jen 4 s za domácí ZŠ Mládí, jasně vyhrála GOA a poslední byla ZŠ K. Dvořáčka. ZŠ Školní reprezentovali: Bártová, Chlebowczyková (6.A), Kůrka, Klosko, Krempaský,

Sikora, Dzuba, Paluchová (6.B), Kazíková, Sikorová (7.B), Czepcová (8.C), Šicová, Siřinek, Valkovič, Franek (9.A), Sláma, Buda (9.B), Sikorová, Pokorná, Škatulová, Jančar, Hrabec, Jakubec, Szlaur (9.C).

 

Mgr. Marek Tešnar

 

../foto_skolni_2016_2017/zatopek.jpg

Plavaní měst II.stupeň

20.10.2016

Této zaběhnuté akce se na 2.stupni naší školy zúčastnilo pouze 34 plavců. Jejich výkony a výsledky naleznete na http://www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/31669-orlova-si-letos-vyplavala-treti-misto.html, úspěchu dosáhly Natálie Sikorová (7.B) a Karin Žolnerčíková (9.B), které obě ve svých kategoriích obsadily 3. místa.

 

Gratulujeme a děkujeme všem účastníkům.

Mgr. Marek Tešnar

 

 

Tonda obal na cestách

17.10.2016

Ve středu 12.10. se k nám po třech letech na školu vrátil ekologický program s názvem TONDA OBAL NA CESTÁCH, připravený a realizovaný společností EKO-KOM.

Program Tonda Obal na cestách byla interaktivní beseda spojená s hrou na 
téma třídění a recyklace odpadu pro žáky základních škol. Beseda byla v délce 
jedné vyučovací hodiny pro každou třídu. Na naší škole se této akce zúčastnilo 19 tříd.

Beseda byla vhodným doplněním environmentální výchovy žáka. Obsahovala informace odpovídající tematickému okruhu „ Vztah člověka k prostředí „ průřezového tématu „Enviromentální výchova „ v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

 Cílem celé besedy byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Program byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK v Praze.

V průběhu besedy lektor žákům ozřejmil správné třídění a následné využití 
separovaného odpadu. K tomu mu napomáhala výstavka Tondy Obala - kufřík plný
recyklátů a materiálů i názorné dvouminutové filmy o recyklaci či 
likvidaci odpadu.

Součástí byla také hra, při které žáci 1. stupně si prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit.

 

Na závěr všech besed si všichni žáci odnášeli malé upomínkové předměty.

 

Jana Pechová

Koordinátor EVVO


 
../foto_skolni_2016_2017/obal_tonda (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/obal_tonda (10).JPG
../foto_skolni_2016_2017/obal_tonda (11).JPG
../foto_skolni_2016_2017/obal_tonda (12).JPG
../foto_skolni_2016_2017/obal_tonda (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/obal_tonda (3).JPG
../foto_skolni_2016_2017/obal_tonda (4).JPG
../foto_skolni_2016_2017/obal_tonda (5).JPG
../foto_skolni_2016_2017/obal_tonda (6).JPG
../foto_skolni_2016_2017/obal_tonda (7).JPG
../foto_skolni_2016_2017/obal_tonda (8).JPG
../foto_skolni_2016_2017/obal_tonda (9).JPG

 

Spolupráce s první třídou

12.10.2016

V úterý 27.9. navštívili žáci deváte A a deváté B spolu se svými malými kamarády z I.A Divadlo loutek v Ostravě.Viděli jsme hru Čtyřlístek na cestách. Fifinka, Myšpulín, Pinďa a Bobík nás opravdu pobavili. Deváťáci se o své svěřence po celou dobu vzorně starali.

 

../foto_skolni_2016_2017/divadlo_ctyr (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/divadlo_ctyr (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/divadlo_ctyr (3).jpg

Plavecká soutěž měst

5.10.2016

Naši školu za 1. stupeň reprezentovali tito žáci:

dívky - Aneta Malecová, Zuzana Makovská, Elen Tiszaiová, Anna Doláková, Anežka Šidlová a Filipa Bělicová

chlapci - Michal Vošahlík, Filip Král, Dominik Cienciala, Karel Mičulka, Jakub Frýda, Lukáš Tomečka a Jakub Firla.

 

Všechny plavce chválím za hezké výkony a pěkné chování.

 

JWotkeová

 

../foto_skolni_2016_2017/plavani_ist (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/plavani_ist (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/plavani_ist (3).jpg

 

Sběr papíru - září

2.10.2016

Září
I.A 52
I.B 8
II.A 16
II.B 0
II.C 243
III.A 33
III.B 138
III.C 188
IV.A 103
IV.B 171
IV.C 36
V.A 78
V.B 148
V.C 80
VI.A 16
VI.B 63
VII.A 13
VII.B 64
VIII.A 48
VIII.B 11
VIII.C 9
IX.A 0
IX.B 0
IX.C 24
   

Pracovní skupiny dostály svého přívlastku

26.9.2016

V úterý 20. září 2016 se již potřetí v tomto roce sešli členové Řídícího výboru projektu „MAP – ORP Orlová“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000090) na MěÚ v Orlové Lutyni, aby zhodnotili dosavadní posun prací na projektu, jehož realizátorem je Město Orlová a nositelem ORP Orlová.

Cílem je vytvořit Místní akční plán vzdělávání do roku 2023, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let v ORP Orlová (Orlová, Petřvald, Doubrava) a bude zahrnovat oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Po půlroce intenzivních příprav – sběru dat, tvorby dokumentace, organizování a plánování – mohou vytvořené Pracovní skupiny dostát svého přívlastku a na plánu začít pracovat již s plným nasazením.

I proto se v polovině září uskutečnilo první setkání vedoucích členů těchto pracovních skupin; kterých je celkem šest a každá má svou vyhraněnou oblast; aby se domluvili s realizačním týmem projektu na aktivitách potřebných ke splnění svých úkolů a v prosinci mohli odevzdat návrh Akčního plánu na rok 2017.

Do té doby je úkolem realizačního týmu zaktualizovat v součinnosti se školami v ORP Orlová Strategický rámec investic, aby pro případ podání žádosti o podporu  z IROPU (Integrovaný regionální operační program) byla splněna jedna z podmínek uvedených ve Výzvě č. 47.

Téma pracovních skupin a možnosti čerpání dotací z IROPU byly hlavními tématy 3. zasedání Řídícího výboru. To čtvrté proběhne již v předvánočním čase – 20. prosince.

 

Jana Pilariková

 

Cyklistický závod škol v Orlové

25.9.2016

Ve středu 21.9 2016 se žáci naší školy zúčastnili cyklistického závodu škol v Orlové. Vítězem se stal ten s nejrychlejším časem. Start byl u letního kina a v cíli u Koulovny nás podporovali naši spolužáci. Naši školu reprezentovali: Simona Pavlíková (3. místo, 5.B), Kateřina Nosková a Viktor Zlámal (1. místo, 6.A), Jan Stuchlík (3. místo, 7.A),  Jan Marek (9.B), Lucie Škatulová (2. místo), Sabina Pavlíková (3. místo), Jan Jakubec, Tomáš Branny (2. místo)  žáci z 9.C. Celkově jsme vyhráli první místo za účast jako škola.

Sabka a Lucka IX.C

../foto_skolni_2016_2017/cyklo (1).jpg
../foto_skolni_2016_2017/cyklo (2).jpg
../foto_skolni_2016_2017/cyklo (3).jpg
../foto_skolni_2016_2017/cyklo (4).jpg
../foto_skolni_2016_2017/cyklo (5).jpg

Lyžařský výcvik

15.9.2016

 

PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU

KDY: OD 5. – 11. 2. 2017

KDE: horská chata Soláňka, Skiareál Soláň

ODKAZ: http://www.chatasolanka.cz/ - ubytování

http://www.skiarealsolan.cz/ - lyžařský areál

 

CENA: 3. 760,- (pobyt, pitný režim, plná penze, vleky)

 

Termíny výběru peněz: 

20. 10. 2016 - záloha min. 1000,-Kč,

22. 11. 2016,

15. 12. 2016,

19. 1. 2017 (nutno doplatit vše)

Peníze se budou vybírat vždy od 7,40 - 8,00 v učebně Ch (1. patro)

v určeném termínu.

V případě, že nevlastníš sjezdovou lyžařskou výzbroj, má škola možnost zprostředkovat zapůjčení. Cena půjčovného (lyže, hůlky, boty, přilba)

na kurz je 500,-.                                                             

 

 

První školní den

5.9.2016

Ve čtvrtek 1. září naše škola s radostí uvítala nové žáčky.  Paní učitelky se na své nové prvňáčky moc těšily. Děti měly na lavicích připravené drobné dárečky, poznaly své nové spolužáky, prošly si školu společně se svými staršími kamarády z devátých tříd. Přejeme jim krásný a úspěšný školní rok plný nezapomenutelných zážitků.

 

../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (1).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (10).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (11).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (12).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (13).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (14).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (2).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (3).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (4).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (5).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (6).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (7).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (8).JPG
../foto_skolni_2016_2017/prvni_den (9).JPG