Nástroje, které pro zajištění distančního vzdělávání během uzavření škol využívá ZŠ Školní

Edupage, Škola v pyžamu, Google meet, Studvisor (bližší informace po rozkliknutí nadpisu)

Opatření starosty města Orlové

Opatření č. 6/2020 pro řešení krizové situace

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke covid-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020.

Preventivní programy

Žáci ze ZŠ Slezská 850 absolvovali preventivní programy Nebezpečí šikany a Bezpečné sexuální chování v dospívání.

Aktuality