Aktuality

Od školního roku 2018/2019 byl na ZŠ Školní ve všech ročnících počínaje 3. třídami zahájen provoz Elektronické žákovské knížky.
V úterý 13. a ve středu 14. listopadu se v hale GOA konal turnaj žáků základních škol v halové kopané.
Dne 13.11. 2018 se žáci I. A ZŠ Školní v rámci Projektu Ministerstva zemědělství a ZUČM – „TOUR PLNÁ ZDRAVÍ“, zúčastnili zajímavých aktivit včetně ochutnávky zeleniny.
Akce spojené s volbou povolání.
Žákyně ze ZŠ Slezská 850 se umístila v soutěži "Známe Orlovou" na krásném 2. místě.
Nádhernou hodinu pro prvňáčky připravili žáci IX. A s p. uč. B. Janitorovou.
Prvňáčci na ZŠ Slezská 850 měli Halloween
Poslední říjnový den byla v DDM v Orlové vyhodnocena Plavecká soutěž měst pro rok 2018.
17. října se vyučování na základní škole Školní 862 neslo v duchu oslav 100letého výročí vzniku naší republiky.
Tento rok jsme opět postavili složený tým GoaŠkolní Orlová.
V rámci Projektového dne ke 100. výročí založení republiky navštívily společně třídy I.B a IX.B ZŠ Školní Muzeum opevnění v Darkovičkách.
Žáci ZŠ Slezská 850 navštívili MěÚ Orlová.
Žáci ze ZŠ Slezská 850 zpracovávali 100 let naší vlasti.
​Ve čtvrtek 11. 10. 2018 se uskutečnilo na ZŠ U Kapličky městské kolo ve stolním tenise, kterého se účastnili také žáci naší ZŠ Školní.
Exkurze žáků ze ZŠ Slezská 850 na ČOV.
Ve stručnosti vám zde poskytujeme první informace, které se vám budou hodit při volbě povolání.