Aktuality

Od školního roku 2018/2019 byl na ZŠ Školní ve všech ročnících počínaje 3. třídami zahájen provoz Elektronické žákovské knížky.
Ve stručnosti vám zde poskytujeme první informace, které se vám budou hodit při volbě povolání.
Zápis do školní družina a první den vyučování na ZŠ Školní.
Začínáme 13. 9. 2018