Aktuality

Proběhla v rámci výtvarné výchovy na ZŠ Školní.
Žáci IX. A a IX. B ZŠ Školní byli na exkurzích.
Recyklace hrou, aneb Ukliďme si svět - akce na ZŠ Školní.
Žáci ze ZŠ Slezská 850 navštívili Čistírnu odpadních vod v Orlové-Porubě.
Ve čtvrtek 10. 10. 2019 se konalo MK ve stolním tenise za účasti domácí ZŠ U Kapličky, ZŠ Ke Studánce, ZŠ Školní a Slezské a ZŠ K. Dvořáčka.
Žáci ze ZŠ Slezská 850 úspěšně reprezentovali školu
Žáci ze ZŠ Slezská 850 zavzpomínali na Karla Gotta
Dne 25. 9. 2019 žáci ZŠ Školní navštívili pracoviště České televize v Ostravě.
Začátkem října proběhla na ZŠ Školní společná hodina mezi I. B a IX. A .
Žáci ze ZŠ Slezská 850 reprezentovali město.
Hodina prvouky I. B ZŠ Školní probíhala na dopravním hřišti.
V úterý 24. 9. 2019 do ZŠ Školní zavítal pan Holba se svou čtyřnohou kamarádkou Ami.
Žákyně ZŠ Slezská 850 se zúčastnily 9. ročníku Mezinárodní soutěže v zahradnických dovednostech v Ostravě
Ve středu 18. 9. se žáci 9. tříd ZŠ Školní účastnili exkurze v elektrárně Dětmarovice.
Žáci I. B ZŠ Školní se účastnili akce Odboru správy majetku a hospodářské správy ve spolupráci se společností AOS EKO-KOM a.s.
Kroužek češtiny na ZŠ Školní pro žáky 6.-9. tříd.
Na ZŠ Školní 862 proběhne 2. září 2019 v 8:00. Výuka bude ukončena v 9:30. Zahájení školního roku pro žáky prvních tříd začne v 8:30. V 9:00 proběhne informativní třídní schůzka pro rodiče prvňáků. Předpokládaný konec třídní schůzky bude v 9:30.
Na ZŠ Školní začínáme ve středu 4. 9. od 7:30 hodin.
Oznámení pro všechny strávníky ZŠ Školní.
Zápis do ŠD bude probíhat v srpnu.