Aktuality

Oznámení o ředitelském volnu. Na základě paragrafu 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na 27. září 2021 pro žáky školy z organizačně technických důvodů ředitelské volno. Mgr. Marek Tešnar, ředitel školy
2021/2022 na ZŠ Školní:
S ohledem ke COVID-19 se bude naše škola řídit pokyny MŠMT a MZ.
Nově je možné na ZŠ Školní využít k objednávání obědů mobilní aplikaci.