Aktuality

Od 12. dubna 2021 bude probíhat rotační výuka pro žáky I. stupně.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo s účinností od 6. 4. 2021 dodatek k přijímacímu řízení na SŠ, ve kterém určuje:
Na ZŠ Školní proběhne letos přes elektronickou přihlášku, kterou naleznete v této aktualitě:
Na základě vydaných opatření obecné povahy MŠMT ke dni 15. 3. 2021 bychom vás chtěli seznámit se změnami v přijímacím řízení na SŠ a další změnou termínu vydávání zápisových lístků.
Rozhodnutím MŠMT se termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 mění.
Na ZŠ Školní bude probíhat pod úterý 9. 3. 2021. Bližší informace naleznete v přiloženém příspěvku:
Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.
Na žádost referent správy škol a školských zařízení odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zveřejňujeme tuto informaci pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce.
Na ZŠ Slezská 850 se rozjela od ledna 2021 online výuka.
Na ZŠ Školní.
Na ZŠ Školní
Pro oblast školství.
Zaměstnanci ZŠ Školní a Slezská se podíleli na dobročinné sbírce.
O tom, jak zvládáme distanční výuku i když je to pro všechny, pro děti, rodiče a učitele, nelehké....
Začínají podzimní prázdniny. Podívej se na letáky o tom, jak můžeš svým zodpovědným přístupem pomoci zvládnout situaci kolem pandemie Covid-19.
Žáci ze ZŠ Slezská 850 absolvovali preventivní programy Nebezpečí šikany a Bezpečné sexuální chování v dospívání.
Žáci ZŠ Slezská 850 navštívili ČOV Orlová
Žákyně ZŠ Slezská 850 se zúčastnila soutěže ve floristice.
Na ZŠ Školní
POZOR! Na ZŠ Školní dochází ke změně v objednávání obědů.