Aktuality

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. – 5. tříd. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020.
Podrobné informace a metodiky k organizaci konce školního roku dané MŠMT.
Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č.
Naši žáci jsou pilní a doma vaří, učí se a vypracovávají krásné práce. Tady je můžete shlédnout. Postupně přidáváme další.
Vrácení přeplatků za stravné a družinu.
Dětský parlament naší školy Školní pořádal již 12. ročník školního plesu.
POZOR! Na ZŠ Školní dochází ke změně v objednávání obědů.
Soláňka - Soláň, 23. 2. - 29. 2. 2020
Žáci ze ZŠ Slezská 850 navštívili SŠ Bohumín.
Žáci ZŠ Slezská 850 hráli vánoční turnaj v míčových hrách.
V I. B na ZŠ Školní.
Žákyně ze ZŠ Slezská se zapojily do soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR".
Vycházející žáci ze ZŠ Slezská 850 navštívili SŠTO v Havířově.
Děti ze ZŠ Slezská 850 zpívaly Mikuláši
Žákyně ZŠ Školní se 21. 11. účastnily Městského kola ve florbalu a postoupily do Okresního kola dne 22. 11.
Tradiční sportovní akce v Orlové měla slavnostní vyhlášení ve středu 20. 11. 2019 v DDM Orlová.
V rámci výuky přírodovědy navštívily třídy V. A, B, C a VI. A ZŠ Školní Planetárium v Ostravě.
Jelikož součástí Prvouky 3. třídy je učivo o Orlové, vydali se žáci ZŠ Školní 8. 11. do Orlové 1.
Hodina I. B ZŠ Školní.
Městského kola ve florbalu se účastnili mladší žáci ZŠ Školní.
Okresní kolo ve florbalu s účastní žáků ZŠ Školní.
Žáci ze ZŠ Slezská 850 měli "Vitamínový den".
Dne 25.10. se třída III. B ZŠ Školní vydala na toulky po našem městě Orlová
Třídy V. A, V. B, V. C a IV. A ZŠ Školní zhlédly 31. 11. expozici na téma dopravní bezpečnosti a nehod, která byla připravena Policií ČR ve spolupráci s Velkým světem techniky Dolní Vítkovice.
Ve třídě I. B ZŠ Školní.
S účastí žáků ZŠ Školní a Goa Orlová.
Proběhla v rámci výtvarné výchovy na ZŠ Školní.
Žáci IX. A a IX. B ZŠ Školní byli na exkurzích.
Recyklace hrou, aneb Ukliďme si svět - akce na ZŠ Školní.
Žáci ze ZŠ Slezská 850 navštívili Čistírnu odpadních vod v Orlové-Porubě.
Ve čtvrtek 10. 10. 2019 se konalo MK ve stolním tenise za účasti domácí ZŠ U Kapličky, ZŠ Ke Studánce, ZŠ Školní a Slezské a ZŠ K. Dvořáčka.
Žáci ze ZŠ Slezská 850 úspěšně reprezentovali školu
Žáci ze ZŠ Slezská 850 zavzpomínali na Karla Gotta
Dne 25. 9. 2019 žáci ZŠ Školní navštívili pracoviště České televize v Ostravě.
Začátkem října proběhla na ZŠ Školní společná hodina mezi I. B a IX. A .
Žáci ze ZŠ Slezská 850 reprezentovali město.
Hodina prvouky I. B ZŠ Školní probíhala na dopravním hřišti.
V úterý 24. 9. 2019 do ZŠ Školní zavítal pan Holba se svou čtyřnohou kamarádkou Ami.
Žákyně ZŠ Slezská 850 se zúčastnily 9. ročníku Mezinárodní soutěže v zahradnických dovednostech v Ostravě
Ve středu 18. 9. se žáci 9. tříd ZŠ Školní účastnili exkurze v elektrárně Dětmarovice.
Žáci I. B ZŠ Školní se účastnili akce Odboru správy majetku a hospodářské správy ve spolupráci se společností AOS EKO-KOM a.s.
Na ZŠ Školní 862 proběhne 2. září 2019 v 8:00. Výuka bude ukončena v 9:30. Zahájení školního roku pro žáky prvních tříd začne v 8:30. V 9:00 proběhne informativní třídní schůzka pro rodiče prvňáků. Předpokládaný konec třídní schůzky bude v 9:30.
Na ZŠ Školní začínáme ve středu 4. 9. od 7:30 hodin.