Ukázka práce asistenčního psa

Pan Holba je sluchově a zrakově postižený a navzdory svému handicapu, dokázal děti zaujmout v povídání o tom, jak se naučil žít s těmito omezeními tak, že tělocvična nikdy nebyla klidnější.

Seznámil nás pomocí vyprávění se svou cvičenou fenkou Ami, jejími začátky, poradil, jak v životě pomoci lidem s vadou zraku na ulici, zapojil děti do besedy i aktivně. Přesvědčily se tak o naprosté poslušnosti a oddanosti svého pomocníka. Děti provedly také několik zatěžkávacích zkoušek na Ami, uměle vytvářely hluk, nastavily Ami různé překážky, aby svého pána bezpečně provedla, zkoušely být na pana Holbu útočnější. Překvapením pro ně bylo, jak Ami nerušeně setrvávala v naprostém klidu. Všechny děti zaujala především spolupráce Ami, sehranost s pánem a její věrnost a poslušnost. Beseda se nám všem velmi líbila a děti  hltaly  každé slovíčko. Dozvěděly se toho mnoho o životě lidí s handicapem. Na závěr si mohly prohlédnout výrobky lidí s handicapem, které jim přinášejí radost a symbolický příspěvek. Dobrovolně si pak mohly hračky zakoupit.

Děkujeme panu Holbovi za návštěvu, za vyprávění citlivého životního příběhu a přejeme mu i Ami spoustu krásných okamžiků, které si my lidé bez handicapu mnohdy nevážíme….

Žáci I. Stupně


Zobrazení: Alba | Podle data

Ukázka práce asistenčního psa