Recyklované Velikonoce

Od 15. 4. do 17. 4. 2019 se v naší školní družině konala již tradiční Velikonoční výstavka, která byla tentokrát propojena s ekologickou výchovou. Děti společně s vychovatelkami vytvářely velikonoční dekorace z materiálů původně určených k likvidaci. Svou výstavkou společných prací ukázaly, že se dá starým věcem vdechnout nový život.

Děkujeme všem za návštěvu a slova chvály.

Petra Wolfová, vedoucí vychovatelka ŠD


Zobrazení: Alba | Podle data

Velikonoce v družině