Ošetřovné

Zde najdete formulář, který je nutné vyplnit a předat na konci měsíce svému zaměstnavateli.

Na základě tohoto potvrzení vám bude proplacené ošetřovné za březen 2020.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

 

Žádost o ošetřovné  při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy zasílejte na e-mailovou adresu školy:

sekretariat.skolni@zsskolni.org

 

Přidáno 1. 4. 2020, autor: správce webu