Exkurze: Naše město Orlová

Jelikož se historií i současností zaobíráme nyní ve výuce prvouky, tak proč se nepřesvědčit, že zdaleka naše město není tak ošklivé, jak se říká. Ba naopak. Dokonce se k nám připojili ochotně i rodiče dětí, sourozenci či prarodiče. A teď už jen vstříc za poznáním…

Vydali jsme se na pohodovou procházku od naší školy směrem přes lesopark.  Tam to děti znají. Po malé přestávce u zimního stadionu jsme pokračovali k Rajčule. Po cyklostezce pak směr římskokatolický kostel Narození Panny Marie. Už z dálky nás majestátně volal. Zde jsme měli domluvenou prohlídku a pan farář nám ochotně kostel zpřístupnil. Děti v tichosti a s pokorou obdivovaly vše, o čem jsme si ve třídě povídali. Každý si zapálil svou svíčku a napsal si tajný vzkaz do krabičky. Poté jsme všichni navštívili místní park a seznámili se s jeho historií. Na místním náměstí děti navštívily cukrárnu a posvačily. Pak nás mile přivítala paní místostarostka Bc. Naděžda Kubalová a provedla nás radnicí. Bylo to pro ně velmi vážené setkání. Již v úvodu si děti získala svým výkladem o historii budovy radnice, o bustě pana prezidenta Masaryka a také je malinko přezkoušela, zda znají znak města a význam jeho symbolů, zda poznávají některá místa z černobílých fotek v přízemí. V prvním patře děti nakoukly na práci jednotlivých zaměstnanců. Prohlédly si velké mapy Územního plánu Orlové a velmi obratně se v nich orientovaly. Pak vstoupily do obřadní síně. Mnohé z nich zde již byly, když to byla ještě malá stvoření. Nyní už si uvědomují vážnost této místnosti a velmi zvědavě nakukují paní místostarostce na velikou knihu, kde se děti při vítání zapisují. Dále obdivovaly různé státní symboly a důležité předměty, nezbytné při oddávání novomanželů apod.

 A jelikož byly opravdu hodně šikovné, za odměnu a zcela výjimečně, se mohly ocitnout na balkoně místí radnice a zažít vzácný pohled na náměstí a kostel z jiného úhlu. Takového, který se naskytl jen těm nejváženějším hostům, kde například i pan prezident vystoupil, když vítal ve své funkci téměř před sto lety naše občany města. A aby to nebylo málo, děti dostaly na památku na dnešní den od města propagační odměny s logem města a praktickým využitím. Vracely se příjemně unavené, obohacené o zážitky a s úsměvem na tváři autobusem MHD zpět ke škole.

Den se nám všem vydařil. A ne vše se dá naučit v lavicích. Ale to už věděl i J. A. Komenský.


Zobrazení: Alba | Podle data

Exkurze: Naše město Orlová