Exkurze na SŠ Bohumín

Při prohlídce školy se žáci seznámili s učebními a studijními obory, které se zde vyučují. V jednotlivých učebnách jim učitelé, mistři odborného výcviku i studenti školy poskytli přesné informace o učebních plánech, uplatnění absolventů v praxi i životě ve škole. Společně si prohlédli práce studentů a také si mohli vyzkoušet některé činnosti související s vyučovanými obory. Zájemci si pak mohli odnést informační letáčky.

Zúčastnění žáci tak získali spoustu užitečných poznatků, které jistě uplatní při volbě své budoucí profese.

Mgr. K. Walová

kariérová poradkyně


Zobrazení: Alba | Podle data

Exkurze Bohumín