Exkurze na ČOV

Žáci VIII. E  a VIII.D  naší školy navštívili ve dvou termínech, tj dne 21. 9. a 29. 9.  2021  Čistírnu odpadních vod v Orlové.

Seznámili se s celým postupem  mechanicko-biologického čištění odpadní vody, nahlédli do plynojemu a zásobárny kalů. Dověděli se, jak se využívají všechny produkty a porovnali čistotu přitékající vody a po čištění, která odtéká do řeky.  

Prošli celým areálem ČOV a na závěr se přesvědčili, že je celý provoz řízen počítačem z kanceláře a kamerově monitorován.

Žákům se exkurze líbila, protože výklad byl pro ně srozumitelný.

Exkurze je plánována v návaznosti na učivo chemie o úpravě odpadní vody, ale také se žáci seznamují s provozem v praxi v rámci volby povolání.

                                                                                           Mgr.  Věra  Skybíková

                                                                                           Mgr. Ladislav Kováč

                                                                                           Mgr. Eva Škapová


Zobrazení: Alba | Podle data

ČOV