Drogám NE!

Žáci ZŠ Slezská 850 se zapojili do soutěže "Spolu s Orlovákama pryč s drogama"

     Lze velmi těžce dohledat, kolikrát si již žáci v různých vyučovacích hodinách a na přednáškách pořádaných školou vyslechli problematiku drog. Proto nás, nejen vyučující, ale troufáme si říct, že i všechny rodiče, kteří mají zájem o budoucnost svých dětí, překvapil výsledek testování žáků orlovských škol v minulém roce. Výsledek je velmi alarmující pro celou společnost.

    Naše škola už dlouhodobě podniká různé akce, které mají žákům objasnit škodlivost užívání návykových látek. Úzce spolupracujeme s oddělením prevence kriminality při Městské policii Orlová s panem Mgr. Václavem Šarochem. Pro žáky pořádají cykly přednášek s drogovou tematikou, kde žáci získávají znalosti i v oblasti právního povědomí a jsou tak upozorňováni na důsledky svého chování.

     Kromě informací, které se žákům dostávají jak v hodinách občanské výchovy, tak na organizovaných přednáškách, jsme se do boje s touto problematikou zapojili také účastí ve výtvarné soutěži.

      Dne 15. března 2018 se konalo v Domě dětí a mládeže v Orlové slavnostní vyhlášení akce „Spolu s Orlovákama pryč s drogama.“ Akce se uskutečnila pod záštitou Dětského parlamentu Orlová a ve spolupráci s Městskou policií Orlová a Městem Orlová.

     Žáci deváté třídy naší školy se ve výtvarné kategorii umístili na krásném

2. místě. Za své dílo obdrželi nejen oni, ale všichni, kteří se zúčastnili, hodnotné odměny. Jejich druhé místo je odměnou nejen pro žáky, ale také pro pedagogické pracovníky, jejichž práce přinesla kýžené ovoce.

     Tato akce byla v současnosti jen vyvrcholením aktivit, kterých se žáci zúčastňují v preventivních programech proti drogám během celého školního roku.

 

Za ZŠ Slezská 850 Orlová – Poruba

Mgr. Věra Walachová a Mgr. Dagmar Slováková

Přidáno 19. 3. 2018, autor: Světlana Majetná