„PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 2022“

     V pátek 11. 11. 2022 se žáci VIII. D zúčastnili projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 2022 společnosti Člověk v tísni, který je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Projekt je zařazen do doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století.

     V letošním roce se jedná již o 18. ročník tohoto projektu a letošní téma „Normalizovaná každodennost“ upozorňuje na to, že nesvoboda v období normalizace se dostávala i do té nejběžnější reality života. Zaměřuje se tak na jeden z opomíjených aspektů naší nedávné minulosti, tedy na mapování každodennosti života obyčejného člověka. Konkrétními příběhy se žáci seznámili s tím, jak komunistický režim v Československu prostupoval každodenním životem a ovlivňoval tak jeho drobné i zásadní momenty. 

      Žákům byly moderní československé dějiny přiblíženy prostřednictvím besedy s pamětníkem a dokumentem „Nikomu jsem neublížil“. Naši školu již poosmé navštívil předseda Konfederace politických vězňů v Ostravě pan Leo Žídek, který žákům velmi poutavě povyprávěl svůj vlastní příběh, příběh člověka, který na vlastní kůži poznal, jak člověk snadno ztratí svobodu.

     Akce určitě přispěla k objasnění života v totalitní době.

 

Mgr. V. Walachová


Zobrazení: Alba | Podle data

Příběhy bezpráví 2022