Hasík

Tento den si pro naše děti připravili besedu členové Hasičského sboru v Karviné. Velmi poutavou a zajímavou formou se žáci seznámili s prací hasičů, naučili se, jak se správně zachovat při výskytu požáru a také si mohli prohlédnout videa ze zásahů hasičů. Během celé besedy měli žáci možnost ptát se na vše, co je k této problematice zajímá.

Dětem se akce moc líbila a už teď se velmi těší na prohlídku Hasičské stanice  v Orlové, na kterou jsme byli pozváni.

M. Sobotíková II. A, L. Godulová II. B


Zobrazení: Alba | Podle data

Hasík