Čistírna odpadních vod

Žáci VIII. D  naší školy navštívili 13. 9. 2022  Čistírnu odpadních vod v Orlové.

Žáci se seznámili s postupem  mechanicko-biologického čištění odpadní vody, zpracováním vzniklých kalů a využitím produktů. Prošli celým areálem ČOV a na závěr se přesvědčili, že je celý provoz kamerově monitorován a řízen počítačem z kanceláře.

Exkurze je plánována  v návaznosti na učivo chemie o vodě a význam  čištění odpadní vody pro životní prostředí. Tímto se žáci také seznamují s provozem v praxi.

Mgr.  Věra  Skybíková

Tomáš Illéš


Zobrazení: Alba | Podle data

ČOV září 2022