Bohatý prosinec žáků 3. A

6. 12. navštívili naši třídu žáci devátých tříd převlečeni za Mikuláše, čerty a andílky. I když děti poznávaly starší kamarády, přesto některým dětem do zpěvu nebylo, když čerti chodili po třídě.

Dále jsme zavítali na vánoční výstavu v KD v Orlové, na kterou žáci společně vyrobili vločku do soutěže " O nejhezčí vánoční vločku".  Sice naše vločka nevyhrála, ale dětem udělalo obrovskou radost, když vločku uviděly vystavenou.

15.12. třeťáci a prvňáčci navštívili divadelní představení v KD v Orlové "Vánoční hvězda", které nám ještě více přiblížilo vánoční atmosféru zpěvem koled. 

V pondělí 19.12. třída ukončila plavecký výcvik - v 15.lekci si děti zasoutěžily v plavání a nakonec jezdily na tobogáně. Nejrychlejším plavcem byl Vilík Witosz, Vítek Uher a Anežka Vonzinová.

Ve středu 20.12.půjdeme do kin a na filmové představení a ve čtvrtek ukončíme tento rok ve třídě ochutnávkou cukroví, zpěvem koled, říkání si tradic a výměnou dárečků.

tř.uč. Mgr.Renata Vavříčková


Zobrazení: Alba | Podle data

3_A