Pedagogický sbor Slezská

Mgr. Hana Rettová reditelka@zsskolni.org ředitelka školy
Ing. Světlana Majetná s.majetna@zsskolni.org zástupkyně ředitelky
Mgr. Dana Macurová d.macurova@zsskolni.org metodik prevence
Mgr. Blanka Kawanová b.kawanova@zsskolni.org I.C
PaedDr. Věra Koniuchová v.koniuchova@zsskolni.org II.C
Mgr. Hana Plevová h.plevova@zsskolni.org III.D
Mgr. Dagmar Horváthová d.horvathova@zsskolni.org IV.D
Mgr. Marie Škodová   m.skodova@zsskolni.org V.D
Mgr. Dagmar Slováková d.slovakova@zsskolni.org VI.C
Mgr. Soňa Fantová s.fantova@zsskolni.org VII.C
Mgr. Radmila Bíbrová r.bibrova@zsskolni.org VIII.C
Mgr. Věra Walachová v.walachova@zsskolni.org IX.D, výchovný poradce
Mgr. Eva Škapová e.skapova@zsskolni.org netřídní
Mgr. Věra Skybíková v.skybikova@zsskolni.org netřídní
Danuše Šimonová d.simonova@zsskolni.org vychovatelka ŠD 
Tomáš Illéš t.illes@zsskolni.org asistent pedagoga
Anna Illéšová a.illesova@zsskolni.org asistent pedagoga
Nataša Kopanská n.kopanska@zsskolni.org asistent pedagoga
Lenka Matejas l.matejas@zsskolni.org asistent pedagoga

Přidáno 23. 11. 2017, autor: J4W Admin