Pedagogický sbor Slezská

Mgr. Marek Tešnar reditel@zsskolni.org ředitel školy
Ing. Světlana Majetná s.majetna@zsskolni.org zástupkyně ředitele
Mgr. Věra Walachová v.walachova@zsskolni.org výchovný poradce
Mgr. Hana Vonzinová h.vonzinova@zsskolni.org metodik prevence
Mgr. Blanka Kawanová b.kawanova@zsskolni.org I. C
Mgr. Eva Dluhošová e.dluhosova@zsskolni.org II. C
Mgr. Marie Škodová m.skodova@zsskolni.org III. C
Mgr. Soňa Wielgusová s.wielgusova@zsskolni.org IV. C
Mgr. Šárka Janalíková s.janalikova@zsskolni.org V. C
Mgr. Radmila Bíbrová r.bibrova@zsskolni.org VI. C
Mgr. Hana Vonzinová h.vonzinova@zsskolni.org VI. D
Mgr. Karolina Brylová k.brylova@zsskolni.org VII. D
Mgr. Věra Skybíková v.skybikova@zsskolni.org VIII. D
Mgr. Hynek Tešnar h.tesnar@zsskolni.org VIII. E
Mgr. Kateřina Rašová k.rasova@zsskolni.org IX. C
Danuše Šimonová d.simonova@zsskolni.org vychovatelka ŠD 
Mgr. Eva Škapová e.skapova@zsskolni.org netřídní učitel
Mgr. Ladislav Kováč l.kovac@zsskolni.org netřídní učitel
Petra Motyčková p.motyckova@zsskolni.org asistent pedagoga
Nataša Kopanská n.kopanska@zsskolni.org asistent pedagoga
Dagmar Vítková d.vitkova@zsskolni.org asistent pedagoga
Anna Illéšová a.illesova@zsskolni.org školní asistent
Tomáš Illéš t.illes@zsskolni.org školní asistent

Přidáno 30. 8. 2021, autor: J4W Admin