Kritéria pro přijetí

1, žáci 1. ročníku zaměstnaných rodičů + žáci dojíždějící

2, žáci 2. ročníku zaměstnaných rodičů + žáci dojíždějící

3, žáci 3. ročníku zaměstnaných rodičů + žáci dojíždějící

4, žáci 4. ročníku zaměstnaných rodičů + žáci dojíždějící

Ostatní žáci, na které se tato kritéria nevztahují, mohou být do ŠD přijati, pokud se nenaplní kapacita všech oddělení. Při zápisu budou vepsáni do pořadníku a rodiče budou informování o dalším postupu vedoucí vychovatelkou ŠD.

Umístění žáka do ŠD není nárokové.

 

Přidáno 6. 6. 2018, autor: správce webu