Základní informace o ŠD pro rodiče pro šk. rok 2019/2020

 

Ranní ŠD

 • 6.00 – 7.40 (v 7.00 se budova zamyká!)
 • 7.40 - 8.45  (v 8.00 se budova zamyká!)
 • Ranní družinu mohou děti navštěvovat nepravidelně, podle potřeby rodičů.

Odpolední ŠD

 • 11.40 – 16.30 (od 14.00 – 15.00 se budova zamyká!)
 • V době od 14.00 - 15.00 není možný odchod dítěte ze ŠD ani jeho vyzvednutí z organizačních důvodů (venkovní aktivity, soutěže, společenské hry….).

Omluvenky

 • Omluvenky jsou akceptovány pouze písemné s datem a podpisem zák. zástupce.
 • Omluvenky můžete zasílat i elektronicky na druzina.skolni@zsskolni.org (do předmětu zprávy psát jméno dítěte a odeslat nejpozději do 8.00 daného dne)
 • Na telefonické žádosti o volnění dítěte ze ŠD nemůže být z hlediska bezpečnosti brán zřetel!

Poplatek za ŠD

 • 150 Kč za 1 měsíc se hradí bezhotovostně a to nejpozději do 15. dne v měsíci nebo jednorázovým příkazem 1 500 Kč v měsíci září.
 • číslo účtu: 46333791/0100
 • Vždy vypisujte variabilní symbol Vašeho dítěte, který dostanete od vychovatelky.
 • Žák, který neuhradí poplatek již za jeden měsíc, může být ze ŠD vyloučen.

Vnitřní řád ŠD

Řád je umístěn na webových stránkách školy v sekci školní družina. Prosíme rodiče o přečtení! Dítě, které soustavně narušuje řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitelky školy z docházky do ŠD vyloučeno.

Oddělení ŠD

 • Naplňuje se do počtu 30 ti  dětí.
 • Děti jsou do oddělení rozdělovány podle tříd a pořadí při zápisu! (některé třídy jsou z hlediska naplněné kapacity daného oddělení děleny!)
 • Oddělení, které bude Vaše dítě v daném školním roce navštěvovat a jméno vychovatelky se dozvíte během prvního týdne v září.

Stravování

 • Přihlašování, odhlašování a platbu za obědy zajišťuje zákonný zástupce dítěte.
 • Dítě, které nemá zajištěné obědy, nemůže ŠD navštěvovat.
 • Čip na obědy prosím označte malým přívěskem, aby si jej dítě samo poznalo.

Vyzvedávání dětí

O způsobu vyzvedávání dítěte ze ŠD budete podrobně informování během měsíce září. Vzhledem k rozdílné pracovní době vychovatelek budou děti po 15té hodině rozdělovány do ostatních oddělení. Veškeré informace o tom, kde své dítě v konkrétním čase najdete, budou vyvěšeny dole u zvonků.

 

Telefon -                          604 442 658

Email -                             druzina.skolni@zsskolni.org

Webová stránka školy - www.zsskolni.org

Vedoucí vychovatelka - Petra Wolfová

                                        (p.wolfova@centrum.cz)    

                                         tel. 773 260 687

 

(s případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat)

 

                   

                       

                     

 

Přidáno 9. 11. 2017, autor: J4W Admin