Základní informace

Základní informace o ŠD pro rodiče pro šk. rok 2018/2019

Ranní ŠD

 • 6:00 – 7:40 (v 7:00 se budova zamyká!)
 • 7:40 – 8:00 (v 8:00 se budova zamyká! Pouze v úterý!)
 • Ranní družinu mohou děti navštěvovat nepravidelně, podle potřeby rodičů

Odpolední ŠD

 •  11:40 – 16:15 (od 14:00 – 15:00 se budova zamyká!)
 •  V době od 14:00 – 15:00 není možný odchod dítěte ze ŠD ani jeho vyzvednutí z organizačních důvodů (venkovní aktivity, soutěže, společenské hry, …)

Omluvenky

 • Omluvenky jsou akceptovány pouze písemné s datem a podpisem zákonného zástupce.
 • Omluvenky můžete zasílat i elektronicky na druzina.skolni@zsskolni.org (do předmětu zprávy psát jméno dítěte a odeslat nejpozději do 8:00 daného dne)
 • Na telefonické žádosti o volnění dítěte ze ŠD nemůže být z hlediska bezpečnosti  brán zřetel.

Poplatek za ŠD

 • 100 Kč za 1 měsíc se hradí bezhotovostně, a to nejpozději do 15. dne v měsíci nebo jednorázovým příkazem 1 000 Kč v měsíci září.
 • číslo účtu: 46333791/0100
 • Vždy vypisujte variabilní symbol Vašeho dítěte, který Vám byl předán při zápisu do ŠD
 • Žák, který neuhradí poplatek již za jeden měsíc, může být ze ŠD vyloučen.

Vnitřní řád ŠD

 • Řád je umístěn na webových stránkách školy v sekci školní družina. Prosíme rodiče o přečtení!
 • Dítě, které soustavně narušuje řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitelky školy z docházky do ŠD vyloučeno.

Oddělení ŠD

 • Naplňuje se do počtu 30 dětí
 • Děti jsou do oddělení rozdělovány podle tříd a pořadí při zápisu! (některé třídy jsou z hlediska naplněné kapacity daného oddělení děleny!)
 • Oddělení, které bude Vaše dítě ve šk. roce 2018/2019 navštěvovat a jméno vychovatelky se dozvíte během prvního týdne v září 2018.

Stravování

 • Přihlašování, odhlašování a platbu za obědy zajišťuje zákonný zástupce dítěte.
 • Dítě, které nemá zajištěný oběd, nemůže ŠD navštěvovat.
 • Čip na obědy prosím označte malým přívěskem, aby si jej dítě poznalo.

Vyzvedávání dětí  

 • O způsobu vyzvedávání dítěte ze ŠD budete podrobně informování během měsíce září.
 • Vzhledem k rozdílné pracovní době vychovatelek budou děti rozdělovány a veškeré informace o tom, kde své dítě v konkrétním čase najdete, budou vyvěšeny u dveří jednotlivých oddělení.

Kontakty

Telefon: 604 442 658
Email: druzina.skolni@zsskolni.org
Webová stránka školy: www.zsskolni.org
Vedoucí vychovatelka: Petra Wolfová, tel. 773 260 687

Přidáno 9. 11. 2017, autor: J4W Admin