Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Čistírna odpadních vod

Exkurze žáků ze ZŠ Slezská 850 na ČOV.

Žáci VIII. C  naší školy navštívili dne 5. 10. 2018  Čistírnu odpadních vod v Orlové. Seznámili se s celým  postupem  mechanicko-biologického čištění odpadní  vody, nahlédli do plynojemu, zásobárny kalů a vyšli až na věž s vyhníváním kalů. Také si mohli porovnat čistotu přitékající vody a vody po 4 hodinovém čištění, která se vypouští do řeky. Dověděli se, jak  se v ČOV využívají všechny vzniklé produkty. Na závěr se přesvědčili, že je celý provoz řízen počítačem a kamerově monitorován.

Žákům se exkurze líbila, protože výklad byl pro ně srozumitelný. Exkurze je plánována  v návaznosti na učivo chemie o úpravě odpadní vody, ale také se žáci  seznamují s provozem v praxi v rámci volby povolání.        

                                                                                     Mgr.  Věra  Skybíková,  Mgr.  Ladislav Kováč

Přidáno 9. 10. 2018, autor: Světlana Majetná