Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Výdej a použití zápisových lístků ve šk. roce 2021/2022

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že si můžete vyzvednout zápisový lístek ve středu 2. 3. 2022 od 14:00 do 16:30 ve vestibulu školy. Pokud Vám tento termín nevyhovuje, můžete si jej vyzvednout na sekretariátě školy v termínech:

                                    čtvrtek 3. 3. 2022      od 13:00 do 16:00

                                    pátek 4. 3. 2022        od 9:00 do 12:00

                                    pondělí 14. 3. 2022   od 9:00 do 12:00

                                    úterý 15. 3. 2022       od 9:00 do 12:00

 Zápisový lístek nemůžeme předat dětem, protože jej podle Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání smíme vydat jen zákonnému zástupci žáka, který jeho převzetí potvrdí svým podpisem.

Pokud si nemůžete z vážných důvodů vyzvednout zápisový lístek osobně, pověřte jeho vyzvednutím jinou zletilou osobu a vybavte ji vyplněnou plnou mocí, jejíž formulář najdete na stránkách školy. ZDE

Pečlivě si zápisový lístek uschovejte až do doby, kdy bude Vaše dítě přijato na SŠ. Pak vyplníte jeho 1. část a odešlete nebo ho osobně doručíte na střední školu, kam byl žák přijat a kam se rozhodl nastoupit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje

Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky, protože ho chce uplatnit na jiné škole, kam byl přijat na základě odvolání. V tomto případě si vyzvednete osobně zápisový lístek na SŠ po předložení Rozhodnutí o přijetí na odvolání a škola Vám potvrdí zrušení zápisu na lístek. Pak vyplníte jeho 2. část a odevzdáte na SŠ, kam se Vaše dítě dostalo na základě odvolání.

V případě, že zápisový lístek ztratíte nebo nedopatřením zničíte, musíte podle Vyhlášky č. 353/2016 Sb. podat písemnou žádost o vystavení náhradního zápisového lístku s čestným prohlášením uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil na střední škole. Formulář žádosti také najdete na stránkách školy.

 

Mgr. Květoslava Walová

kariérová poradkyně

Přidáno 28. 2. 2022, autor: správce webu