„PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ “

     V úterý 16. 11. 2021 se žáci IX. C zúčastnili projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 2021 společnosti Člověk v tísni, který je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Projekt je zařazen do doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století.

     V letošním roce se jedná již o 17. ročník tohoto projektu a letošní téma „Mladí proti komunismu“ je zaměřeno na příběhy mladých lidí, kteří i přes svůj věk bojovali proti komunistickému režimu za svobodu a zachování lidské důstojnosti.

      Žákům byly moderní československé dějiny přiblíženy prostřednictvím besedy s pamětníkem a filmem „Neznámí hrdinové: Ta krásná holka z vily nad řekou“. Naši školu již posedmé navštívil předseda Konfederace politických vězňů v Ostravě pan Leo Žídek, který žákům velmi poutavě povyprávěl svůj vlastní příběh, příběh člověka, který na vlastní kůži poznal, jak člověk snadno ztratí svobodu.

     Akce určitě přispěla k objasnění života v totalitní době.

Mgr. Věra Walachová


Zobrazení: Alba | Podle data

Příběhy bezpráví