Přehazovaná

Dne 12. 10. 2022 se konalo městské kolo v přehazované smíšených družstev, ve kterém se naši žáci umístili na druhém místě a postoupili do kola okresního. To se konalo 25. 10.  na naší škole. V něm žáci vybojovali pěkné třetí místo.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.


Zobrazení: Alba | Podle data

Přehazovaná