Na křídlech fantasy

Paní knihovnice si s dětmi povídala na téma fantazie. Vysvětlili si tento pojem a společně jmenovali knihy, které by do této kategorie zařadili. Děti zhlédly i krátkou ukázku z filmu "Nekonečný příběh".
Mnohé  už některé z knih četly, jiné je viděly zfilmované. 
Všechny povídání o knihách a jejich autorech velmi zajímalo. Někteří si dnes  knihy hned zapůjčily a dvě děti si také vzaly přihlášky do knihovny.
Besedu pak zakončily luštěním hádanek a prohlídkou knížek v knihovně.
J.Wotkeová, tř. učitelka

Zobrazení: Alba | Podle data

Knihovna