Mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech

V pátek 23. září 2022  se žákyně naší ZŠ Slezská 850  zúčastnila Mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech, kterou pořádal Český zahrádkářský svaz, územní sdružení Moravskoslezského kraje. Uskutečnila se již podruhé v prostorách Národního zemědělského muzea, s.p.o.

Soutěže se zúčastnili mladí zahrádkáři z 6 územních sdružení moravskoslezského kraje, Polska a Slovenska v doprovodu učitelů a vedoucích.

Skládala se ze tří částí. Soutěžící museli prokázat nejen nápad a jistou manuální zručnost a šikovnost při tvorbě aranžmá misky z živých rostlin a splnit zadání úkolu, ale také prokázat znalosti z oboru botaniky a pěstování rostlin při testu. Na závěr je  čekala nejtěžší disciplína - rozpoznat 40 připravených rostlin, a to včetně semen.

Po ukončení soutěže byl  připraven pro děti i doprovod program, protože v prostorách Zemědělského muzea  probíhala krajská výstava Život na zahradě. Prohlédli jsme si krásně naaranžované výpěstky ovoce, zeleniny a květin zahrádkářů z Moravskoslezského kraje a  zájemci si mohli výpěstky i nakoupit. Zároveň jsme si prohlédli historické zemědělské stroje v muzeu.

Slavnostní vyhodnocení soutěže bylo provedeno za přítomnosti soutěžících, doprovodu, poroty a hostů. Dětem byly předány diplomy, rostlinky, věcné ceny včetně triček, ve kterých soutěžily.

Chtěla bych touto cestou poděkovat naší žákyni Natálii z 8. třídy za účast v této náročné soutěži a v neposlední řadě organizátorům soutěže – členům územní rady ČZS Karviná pod vedením hlavní koordinátorky paní Marcely Urbanové za vzorně připravenou akci a její zdárný průběh.

Mgr. Věra Skybíková


Zobrazení: Alba | Podle data

Zahradnická soutěž