Informace pro zájemce o studijní obory s talentovou zkouškou

Pokud máte zájem studovat některý z oborů s talentovou zkouškou, to znamená obory vyučované na konzervatořích, středních uměleckých školách a sportovních gymnáziích, věnujte pozornost následujícím řádkům.

Na tyto obory si musíte podat přihlášky nejpozději do 30. listopadu 2022, protože talentové zkoušky se konají již v lednu a v první polovině února (podle oboru). Můžete si podat 2 přihlášky. Pokud neuspějete v talentové zkoušce, můžete si pak v řádném termínu do 1. března 2023 podat další dvě přihlášky na obory bez talentové zkoušky. Nenechávejte však odevzdání přihlášky na poslední chvíli, protože u většiny oborů je požadován lékařský posudek, někdy i specializované lékařské vyšetření a než ho vyřídíte, může vám to trvat delší dobu. Podrobnosti najdete na webových stránkách příslušných škol.

Přihlášky si samozřejmě můžete vytisknout a vyplnit sami, ale pro usnadnění vám nabízíme tisk již vyplněných přihlášek. Stačí, když donesete kariérové poradkyni nebo třídní učitelce názvy a adresy škol a název a kód oboru. Přihlášky vám vytiskneme a dáme vám je ke kontrole údajů a k doplnění podpisů a data narození zákonného zástupce. Po kontrole je vrátíte do školy a na sekretariátě vám potvrdíme známky. Pak už jen doložíte k přihlášce lékařský posudek, případně další přílohy, a pošlete je doporučeným dopisem na střední školu nebo je tam osobně doručíte.

Jak jsem uvedla výše, v lednu se konají talentové zkoušky na umělecké obory. Na tyto obory se další zkoušky nedělají. Na sportovních gymnáziích probíhají talentové zkoušky do 15. února. Pokud uspějete, budete muset ještě v dubnu dělat jednotnou přijímací zkoušku.

Do 30. listopadu 2022 si musí vaši zákonní zástupci (podle školského zákona) také vyzvednou na naší škole zápisový lístek, který odevzdáte na střední škole, pokud na ni budete přijati.

Další informace včetně kontaktů na SŠ najdete v Atlasu školství, který obdržel každý vycházející žák.

 

Mgr. Květoslava Walová

kariérová poradkyně

Přidáno 25. 10. 2022, autor: správce webu