Informace pro žáky 8. tříd

I když jste teprve v 8. třídě, určitě již mnozí začínáte uvažovat o svém budoucím povolání. V rámci odborných předmětů na základní škole se již nyní seznamujete se základními informacemi, které by vám měly později pomoci s rozhodováním. 

Rozhodnutí o výběru povolání by se nemělo podceňovat. Jsou důležité nejen schopnosti a zájmy, ale také možnost následného uplatnění v praxi.

Připravila jsem pro vás několik rad a úkolů.

Deset dobrých důvodů ke studiu na střední škole:

 1. příprava na povolání
 2. příprava na další studium
 3. větší šance získat zaměstnání
 4. větší jistota v zaměstnání
 5. větší výdělek
 6. základ své kvalifikace (vzdělání, odborná praxe, osobní předpoklady)
 7. základ dalšího vzdělávání podle změn v povolání a zaměstnání
 8. větší kultura osobnosti
 9. větší společenská prestiž
 10. osobní spokojenost

Úkoly žáka 8. třídy před volbou povolání

 1. Přemýšlet o sobě a najít své přednosti.
 2. Poradit se s lékařem o případných zdravotních omezeních.
 3. Promyslet si svůj osobní cíl (vzdělání, povolání).
 4. Zjišťovat si informace o povoláních, školách a oborech studia.
 5. Usilovat o zlepšení prospěchu, rozvíjet schopnost učit se.
 6. V případě potřeby využít poradenských služeb (výchovný poradce, pedagogicko-psychologická poradna, informační a poradenské středisko na Úřadu práce v Karviné).
 7. Promýšlet možnosti pracovního uplatnění po skončení studia.

Jaké povolání by si mohla vybrat dívka, která by chtěla…

1. Zhotovovat něco hezkého

krejčová, švadlena, kožišnice, pletařka, brašnářka, košíkářka, keramička, zlatnice, zubní technička, knihařka, …

2. Připravovat potraviny

kuchařka, pekařka, cukrářka, …

3. Pracovat s měřící a přístrojovou technikou a aparaturami, s chemickými a podobnými látkami

chemická laborantka, zdravotní laborantka, zubní instrumentářka, …

4. Obsluhovat zákazníky

prodavačka, obchodnice, pracovnice bankovní přepážky, pracovnice poštovní přepážky, kadeřnice, kosmetička, masérka, servírka, hosteska, …

5. Pracovat v cestovním ruchu

průvodkyně, úřednice cestovní kanceláře, recepční, tlumočnice, …

6. Radit druhým

daňová poradkyně, poradkyně úřadu práce, sociální pracovnice, psycholožka, …

7. Vychovávat a vzdělávat

učitelka, vychovatelka, učitelka MŠ, speciální pedagožka, …

8. Pečovat, ošetřovat, léčit

lékařka, zdravotní asistentka, rehabilitační pracovnice, …

9. Pečovat o rostliny, zvířata, přírodu

zahradnice, ekoložka, veterinární asistentka, veterinární lékařka, chovatelka zvířat, …

10. Pracovat v kanceláři

sekretářka, účetní, asistentka, pracovnice úřadu, ekonomka, …

11. Posuzovat, ohodnocovat

soudkyně, odhadkyně, pracovnice pojišťovny, …

12. Pracovat tvůrčím způsobem

aranžérka, fotografka, grafička, módní návrhářka, výtvarnice výrobků, architektka, programátora, archeoložka, …

13. Organizovat, vyjednávat, zastupovat něčí zájmy

manažerka, personalistka, pracovnice marketingu, obchodní cestující, makléřka, advokátka, podnikatelka, …

14. Nosit slušivou uniformu

letuška, výpravčí, průvodčí, …

15. Být v záři reflektorů, před objektivy kamer

manekýnka, fotomodelka, tanečnice, herečka, zpěvačka, …

Přidáno 9. 11. 2017, autor: J4W Admin