Informace pro žáky 5. tříd

Chlapci a děvčata,

pokud jste se s rodiči bavili o možnosti přejít po skončení 5. třídy na osmileté gymnázium, máte výborný prospěch a rozhodli jste se podat si přihlášku ke studiu, pak mám pro vás několik následujících informací.

  1. Žáci 5. ročníku si mohou podat jednu nebo dvě přihlášky, které budeme na naší škole tisknout. Během ledna obdržíte lístky pro vyplnění údajů potřebných na přihlášky. Tyto vyplněné lístky odevzdáte nejpozději do          31. ledna 2023 svým třídním učitelům. Vytištěné přihlášky budou předány vám a vašim rodičům ke kontrole a k podpisu. Poté je vrátíte škole k ověření. Ověřené přihlášky pak dostanete zpět, aby je vaši rodiče mohli odevzdat osobně na SŠ nebo doporučenou poštou nejpozději do         1. března 2023.
  2. Do 15. března 2023 si vaši rodiče vyzvednou u výchovné poradkyně zápisový lístek. Termín bude upřesněn prostřednictvím zprávy v Edupage. Pokud budete přijati ke studiu, musíte odevzdat zápisový lístek na gymnáziu, o které máte zájem do 10 dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
  3. Přijímací řízení pro osmiletá gymnázia se bude konat:
    1. termín – 17. dubna 2023
    2. termín – 18. dubna 2023
    Jednotná přijímací zkouška se koná formou testu z českého jazyka a literatury a z matematiky (ČJ – 60 min, M – 70 min).

Více informací k přijímacímu řízení se dozvíte v článku Přijímací řízení na střední školy ve šk. r. 2022/23 na webových stránkách naší školy, také na webových stránkách gymnázií nebo při dnech otevřených dveří. Některá gymnázia pořádají pro své budoucí studenty ,,Přijímací zkoušky nanečisto‘‘. Doporučuji vám je absolvovat.

Seznam nejbližších gymnázií:

Gymnázium a Obchodní akademie
Masarykova třída č.p. 1313
735 14 Orlová-Lutyně
www.goa-orlova.cz
RedIZO: 600016536

Gymnázium, Karviná, p.o.
Mírová č.p. 1442/2, Nové Město
735 06 Karviná 6
www.gym-karvina.cz
RedIZO: 600016480

Gymnázium, Havířov-Podlesí, p.o.
Studentská č.p. 1198/11, Podlesí
736 01 Havířov 1
www.gsh.cz
RedIZO: 600016684

Gymnázium, Havířov-Město, p. o
J. A. Komenského 328/2
736 01 Havířov – Město
www.gkh.cz
RedIZO: 600016471

Gymnázium Františka Živného, Bohumín
Jana Palacha 794, p.o.
735 81 Nový Bohumín
www.gym-bohumin.cz
RedIZO: 600016455

Gymnázium, Český Těšín, p.o.
Frýdecká č.p. 689/30
737 01 Český Těšín
www.gmct.cz
RedIZO: 600016463

Přidáno 12. 10. 2022, autor: J4W Admin