Co dělat v případě, že nejste přijati na SŠ

Pokud jste nebyli přijati na SŠ, obdržíte poštou rozhodnutí o nepřijetí. V tomto případě máte možnost podat odvolání proti tomuto rozhodnutí do tří dnů od jeho obdržení. Jistě jsou před vámi žáci, kteří na danou školu nepošlou zápisový lístek a budou tedy ze seznamu přijatých uchazečů vyřazeni. Ti, kteří zašlou odvolání, se budou posouvat o tato uvolněná místa a možná se tak dostanou na seznam přijatých. Zvažte, jak daleko v pořadníku jste a jestli jsou vaše šance reálné.

Odvolací řízení se může protáhnout. Proto, pokud jste byli přijati na druhou SŠ, nečekejte a odevzdejte na jejím sekretariátě zápisový lístek. V případě, že budete přijati na odvolání, můžete si zápisový lístek vyzvednout po předložení rozhodnutí o přijetí na odvolání a použít ho ještě jednou.(Zápisový lístek se smí vyzvednout pouze jednou a jen na základě přijetí na odvolání!)

V případě, že nejste přijati ani na jednu ze středních škol, na které jste se hlásili, vyhledejte si školy, na nichž bude probíhat další kolo přijímacího řízení, prostudujte si kritéria přijetí a podejte si novou přihlášku. Seznam takových škol bude uveřejněn na webových stránkách krajského úřadu (http://www.msk.cz/skolstvi/index.html). Do 2. kola přijímacího řízení si můžete podat několik přihlášek. Na každou z nich se ale již uvádí pouze jedna škola a obor.

VZOR ODVOLÁNÍ

adresa zákonného zástupce

adresa SŠ

V ……………………… dne ………………

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ

Odvoláváme se proti rozhodnutí ředitele název SŠ o nepřijetí mého syna/mé dcery jméno a příjmení, nar. datum narození, bytem adresa bydliště ze dne ……………………… do učebního /studijního oboru název oboru na výše uvedené škole.

Proti tomuto rozhodnutí se odvoláváme v zákonné lhůtě z těchto důvodů: uvést důvody pro změnu rozhodnutí, např. (Syn/dcera po dobu školní docházky měl/a výborný prospěch, prospěch v průměru, trvalý zájem o ……, zájmovou činnost zaměřenou na daný obor, o zvolený obor má trvalý zájem, aktivně pracoval v zájmovém kroužku se zaměřením na. …, apod.)

Žádáme o znovu zvážení možnosti přijetí.

Děkujeme za vyřízení.

podpis zákonného zástupce

Přidáno 7. 11. 2019, autor: správce webu