Brána řemeslům otevřená

 Prošli si jednotlivé učebny, seznámili se s obory vyučovanými na této škole a vyzkoušeli si některé činnosti spojené s těmito obory. Mohli třeba dofoukat pneumatiku automobilu, svařovat železo na digitálním trenažeru, s modely vysokozdvižných vozíků převážet a skládat na sebe palety, přiřazovat elektrosoučástky k jejich názvům, na jeden pokus navážit 100 g sypkých potravin, v truhlářské dílně si zasoutěžit ve skládání dřevěných hlavolamů apod. Na školním hřišti pak zhlédli ukázku hašení hořící pánve a promluvili si se studenty oboru Požární ochrana o práci hasičů a o jejich vybavení. Také si mohli zastřílet ze vzduchovky na terč, prohlédnout si vybavení policistů a dozvědět se mnoho zajímavého o jejich práci od příslušníka zásahové jednotky. Cestou po střední škole se potkávali s našimi bývalými žáky, kteří jsou dnes studenty různých oborů na této škole, a hovořili s nimi o jejich zkušenostech.

Žáci si den na učilišti užili a mnozí z nich už přemýšleli, který se zdejších oborů by si vybrali pro přípravu na své budoucí povolání.

Mgr. Květoslava Walová


Zobrazení: Alba | Podle data

Brána řemeslům otevřená