Informace k přihlášení dětí do školní družiny ZŠ Školní pro šk. rok 2019/2020

Zápis do ŠD bude probíhat v srpnu.

29. 8. 2019 - od 12.00 do 16.00

30. 8. 2019 - od   8.00 do 12.00

Zápisní lístek bude k dispozici při zápisu do ŠD nebo si jej můžete stáhnout z webových stránek školy, v sekci - Základní škola - Dokumenty - Formuláře školy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě, že Vám srpnový termín nevyhovuje, nabízíme tyto možnosti:

1, elektronická přihláška dítěte do ŠD

 (vyplněnou přihlášku zašlete na emailovou adresu:  druzina.skolni@zsskolni.org  a následně Vás bude kontaktovat vedoucí vychovatelka s doplňujícími informacemi)

2, vyplněnou přihlášku můžete doručit kterékoli vychovatelce ŠD do 28. 6. 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děti, které ŠD aktuálně navštěvují, dostávají zápisní lístek domů a v případě zájmu ho vyplněný donesou zpět.

 

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat:

tel. 604 442 658

                             e-mail :    druzina.skolni@zsskolni.org

Přidáno 6. 6. 2019, autor: správce webu