Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Pololetní vysvědčení 2020/2021

Na ZŠ Školní.

 

Vážení rodiče,

osobně předat každému žákovi půlroční výpis známek letos není možné. MŠMT vydalo 5. ledna pokyn, kterým se posouvá termín předání pololetního vysvědčení na období, až bude opět dovolena osobní přítomnost žáků ve škole. V tomto opatření je však zároveň uvedeno, že škola má povinnost zpřístupnit obsah vysvědčení žákům a rodičům poslední den pololetí, tedy 28. ledna.

Toto zpřístupnění může být zajištěno formou e-mailu, ale také prostřednictvím školních informačních systémů. V našem systému EduPage tato možnost je připravená. EduPage umožňuje poslat rodičům i žákům pololetní výpis známek ve formátu PDF.

Rodičům přijde do EduPage zpráva, kliknutím na zprávu systém zobrazí informaci o Výpise známek. Kliknutím na modré tlačítko si může rodič stáhnout a prohlédnout výpis vysvědčení.

Po seznámení se s obsahem (a pochválení ratolesti) může rodič podepsat vysvědčení stlačením červeného tlačítka "Podepsat".

Samozřejmě po návratu žáků dojde k osobnímu předání vytištěných výpisů vysvědčení za 1. pololetí.

 

 

 

Přidáno 26. 1. 2021, autor: správce webu