Výstava klubové a spolkové činnosti

Po „netradičně covidovém“ loňském druhém pololetí a prázdninách se všichni žáci opět setkali s kamarády i učiteli ve svých třídách. V důsledku neobvykle dlouhého odloučení bylo letošní přivítání pro všechny příjemnou událostí a doufáme, že nám počáteční optimistická nálada vydrží co nejdéle. Přejeme všem našim žákům, jejich rodinám a zaměstnancům ZŠ, aby letošní školní rok byl stejně úspěšný jako jeho zahájení a první týdny ve škole.

První školní den byl slavnostní a nejzajímavější pro naše prvňáčky a jejich rodiče. Paní učitelky a pan ředitel žáky přivítali ve třídách 1. A, B, kde si společně povídali o tom, co je čeká a na co se nejvíce těšili. Odměnou jim byly pamětní desky a drobné dárečky. Letošní školní rok je úplně novým začátkem pro 45 prvňáčků. Přejeme jim hodně štěstí ve školních lavicích a spoustu hezkých chvil s novými kamarády.

V současné době máme ve škole dvacet tříd a nyní se každý měsíc pokusíme představit jednotlivé třídy v ročníku.

Startující reportáž zážitků z prvních tříd:

Dne 5.11. 2021 žáci 1.A a 1.B naší školy navštívili „Výstavu klubové a spolkové činnosti“. Asi je zbytečné říkat, jak moc se děti na tuto akci těšily. Nikdo z nás ani netušil, kolik klubů a spolků v našem městě máme. Postupně jsme si prošli všechna stanoviště a seznámili jsme se s náplní jejich činností. U tenisového sportovního klubu dostaly děti na památku tenisové míčky, a to pro případ, že by se tomuto sportu chtěly někdy v budoucnu věnovat. Na závěr naší návštěvy si všichni mohli vyzkoušet, jak by jim šly fotbalové či basebollové tréninky. Nutno podotknout, že holky se nenechaly v těchto sportovních disciplínách vůbec zahanbit.

Děti byly z výstavy nadšené a mnohé z nich zatoužily vyzkoušet si některé z nabízených zájmových kroužků osobně. Všem organizátorům děkujeme za moc pěknou akci a těšíme se na další ročník.

1.A + 1.B

Mgr. M. Sobotíková, Mgr. L. Godulová


Zobrazení: Alba | Podle data

Výstava